2013-07-02 16:35:40

Skaidrumas ir permainos Religinių darbų institute (Ior)


Šventasis Sostas pirmadienį informavo apie svarbius pasikeitimus įvykusius Vatikane veikiančiame Religinių darbų institute (Ior). Pasikeitimai liečia tiek vadovaujančius asmenis, tiek Instituto struktūrinę bazę.

Pasikeitimai yra šie: Atsistatydino Religinių darbų instituto (Ior) direktorius ir vicedirektorius. Abu ilgametę tarnybą užbaigė atsižvelgdami į Instituto ir Šventojo Sosto interesus. Paolo Cipriani ir Massimo Tulli prašymus atleisti patenkino Instituto priežiūros taryba ir Kardinolų komisija, laikinuoju generaliniu direktoriumi paskirdamos Instituto prezidentą Ernstą von Freybergą.

Apie pasikeitimus Religinių darbų institute buvo informuota Vatikano Finansinės informacijos žinyba ir Ataskaitinė komisija, kurią Šventasis Tėvas Pranciškus įsteigė birželio 24 d. tam, kad ištirtų ir pasiūlytų kaip geriausiai suderinti Instituto tikslus su Visuotinės Bažnyčios bei Apaštalų Sosto misija. Reikia sudaryti sąlygas, kurios leistų, kad Evangelijos principai persmelktų taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veiklą, - pažymėjo Šventasis Tėvas.

Tiek naujieji Instituto valdytojai, tiek kardinolai, priklausantys artimiausių Pranciškaus patarėjų grupei pastaruoju metu davė aiškiai suprasti, jog skaidrumas yra pagrindinė sąlyga visoms reformoms Institute, kurio pagrindinė veiklos sritis yra Bažnyčios religinės veiklos finansavimas pasaulyje. Jau daug atlikta nuo 2010 metų, ypač suderinant su tarptautiniais standartais kovos su pinigų plovimu struktūras ir procedūras. Pasak Instituto prezidento, dabar šis procesas buvo pagreitintas naujos direkcijos paskyrimu.

Po atleidimų iš pareigų, Institute buvo paskirti nauji pareigūnai: Instituto prezidento Ernsto von Freybergo, kaip Generalinio direktoriaus, artimiausiais bendradarbiais paskirti du žinomi bankininkai: vice direktoriumi Rolando Marranci, ligi šiol buvęs vieno itališko banko pareigūnas Londone ir į naujai Institute įsteigto Finansinės rizikos pareigūno vietą Antonio Montaresi, kuriam taip pat pavesta atsakomybė už operacijų apsaugą ir ypatingus projektus. Jis tas pačias pareigas yra ėjęs keliuose JAV bankuose.

Religinių darbų institutas veikia Vatikane nuo 1942 metų. Jis išaugo iš panašią veiklą vykdžiusios “Pamaldžiųjų darbų komisijos”, įsteigtos dar popiežiaus Leono XIII 1887 metais. Religinių darbų institutas jau išgyveno ne vieną reformą. Institutą iš esmės pertvarkė Jonas Paulius II 1990 metais, suteikdamas juridinio asmens statusą.

Religinių darbų instituto reforma vykdoma kur kas didesniame Apaštalų Sosto žinioje veikiančių institucijų reformos kontekste. Kokia bus naujų galimų reformų kryptis parodys ateitis, tačiau kad jos įvyks nėra naujiena. Kardinolas George Pell, vienas iš valdymo ir reformų klausimais Šventajam Tėvui talkininkaujančių aštuonių kardinolų grupės narių neseniai pareiškė, kad Vatikano laukia didžiulės reformos, tačiau jos negali būti vykdomos sprendžiant problemas vienu metu. Kardinolas vienam italų dienraščiui birželio pabaigoje pažymėjo, kad Religinių darbų institutą reikia ne uždaryti, bet reformuoti. Pasirinktas skaidrumo kursas. Šventasis Tėvas jau daug pasidarbavo šioje srityje. Dabar reikia be baimės eiti pasirinktu keliu, sakė kard. Pell.

Kardinolas pažymėjo, kad pati svarbiausia Vatikano reforma liečia asmenis. Ta prasme, kad lemiantis punktas yra įvairių Romos kurijos žinybų (dikasterijų) vadovų kvalifikacijos ir kompetencija. Tai svarbiausia. Paskui seka struktūrinės reformos, dikasterijų sujungimas arba kitoks jų pertvarkymas. Tačiau visų pirma reikia tinkamų žmonių, nes darbas Kurijoje yra specifiškas. Dažnai, tai pareigos, atliekamos vienišume, izoliacijoje nuo kitų. Tai nėra taip paprasta. Reformos reikia, tačiau ne tam, kad būtų dar daugiau biurokratijos, pridūrė kardinolas George Pell. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.