2013-07-02 17:00:19

Romos vargšai vakarieniavo Vatikano soduose


Šventojo Petro Draugija, Romos vyskupijoje vykdanti labdaros darbus, Šventojo Tėvo Pranciškaus garbei surengė vakarienę Vatikano soduose, į kurią pakvietė miesto varguolius. Prie stalo, užtiesto priešais Lurdo Marijos grotą, susėdo per du šimtus žmonių, jiems prie stalo patarnavo Šventojo Petro Draugijos nariai, įskaitant vadovus. Su vargšais vakarieniavo Vatikano Miesto valstybės komisijos prezidentas kard. Giuseppe Bertello ir Draugijos pirmininkas, kunigaikštis Leopoldo Torlonia.

Pasak Draugijos kapeliono, mons. Franco Camaldo, svečiai buvo labai nustebę matydami jiems patarnaujančius kardinolą, kunigaikštį ir jį patį. Kai kurie vakarienės dalyviai jiems įteikė Šventajam Tėvui skirtus laiškus ir prašė jam perduoti.

Vargšams reikia visko, tiek tiesioginės paramos, kad turėtų ko pavalgyti, nes neturi pinigų ir negali nusipirkti, tačiau reikia taip pat žmogiškos artumos ir draugystės, sakė Vatikano radijui Draugijos kapelionas. Jis papasakojo, kad Draugija taip pat šiemet per apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Romos vyskupijos bazilikose rinko vadinamąjį “Petro skatiką”, kurį dabar pradedama vadinti „Auka popiežiaus labdarai“. Prie rinkliavos prisideda taip pat Romos vyskupijos parapijos. Surinktas aukas Šventojo Petro draugija įteikia pačiam Šventajam Tėvui jo Draugijai suteikiamos metinės audiencijos metu.

Šventojo Petro Draugija vykdo labdarą Romoje jau 144 metus. Pal. Jonas Paulius II kartą pavadino Draugiją “Romos vargšams tiesiama labdaringąja popiežiaus ranka”. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.