2013-06-29 11:01:59

Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišios Šv. Petro bazilikoje. Šventasis Tėvas uždėjo palijus naujiems metropolitams. Palijus įteiktas Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui


Šventasis Tėvas Pranciškus pirmą kartą nuo išrinkimo Romos vyskupu vadovavo šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišioms Šv. Petro bazilikoje. Prieš Mišias Šventasis Tėvas uždėjo palijus naujiems, per pastaruosius metus paskirtiems arkivyskupams metropolitams. Šiemet jų tarpe buvo Lietuvos Bažnyčios hierarchas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, priėmęs palijų iš Pranciškaus rankų drauge su kitais 33 ganytojais iš viso pasaulio. Dangiškųjų Romos globėjų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišiose pagal tradiciją, kilusią iš Vatikano II Susirinkimo dvasios, dalyvavo Konstantinopolio Patriarchato delegacija, vadovaujama Pergamo metropolito Ioannis.

Šie du iškilmės aspektai – palijaus įteikimas naujiesiems arkivyskupams ir ekumeninės ortodoksų delegacijos dalyvavimas iškalbiai liudija, jog Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmė yra krikščionių vienybės šventė. Palijus yra vienybės su Apaštalų Sostu ir Petro įpėdiniu Romos soste ženklas. Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegacijos dalyvavimas akivaizdžiai išreiškia abiejų bendruomenių - Romos ir Konstantinopolio - vienybės troškimą.

Roma dažnai vadinama apaštalų Petro ir Pauliaus miestu, o Romos vyskupas kartais vadinamas abiejų apaštalų - Petro ir Pauliaus įpėdiniu. Šie du vyrai – kuriuos iškilmės liturgija vadina tikėjimo mokytojais ir Bažnyčios kolonomis - nuo pat ankstyvųjų Bažnyčios egzistavimo amžių minimi kartu. Šventosiose Mišiose apaštalų Petro ir Pauliaus garbei, dėkojimo giesmėje, meldžiamės: Tavo išrinktais šventais apaštalais gėrimės ir didžiuojamės, nes Petras mums - tikėjimo vadas, o Paulius - jo tiesų aiškintojas ir gynėjas. Petras išrinktosios tautos vaikams Bažnyčią steigė, Paulius pagonių tautas į ją šaukė ir mokė. Šiuodu pasaulio žibintai skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinystės vainikas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.