2013-06-29 17:01:45

List Patriarchy Bartłomieja do Papieża z okazji uroczystości Apostołów Piotra i Pawła


„Święto patronalne Kościoła – dziś Waszego Kościoła Rzymskiego, w listopadzie naszego w Konstantynopolu, gdy wspominamy Apostoła Andrzeja, to kamień milowy na duchowej drodze. Stwarza ono okazję do spojrzenia w przeszłość i przyszłość” – pisze do Papieża patriarcha Bartłomiej w datowanym 22 czerwca liście na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.

„Patriarchat Ekumeniczny w tym roku raz jeszcze bierze udział w radości, która zwłaszcza w ten dzień przyozdabia starożytny Kościół Rzymski” – pisze duchowy zwierzchnik prawosławia. Zwraca uwagę na otwartość obecnego Biskupa Rzymu na prostotę i miłosierdzie. Podkreśla, że zasady te zawsze inspirowały Kościół Chrystusowy i jego członków, a Franciszek ukazuje je w sposób wprost wzruszający. „Duch prostoty winien znamionować relacje pomiędzy Kościołami i chrześcijanami, który dziś są podzieleni” – zaznacza patriarcha. Wyraża nadzieję, że dialog między różnymi Kościołami będzie nadal owocował, by osiągnąć upragnione zbliżenie w Chrystusie, które zjednoczy wszystkich chrześcijan.

Bartłomiej określa ekumenizm jako drogę obu stron do wspólnego Kielicha eucharystycznego. Przytacza słowa św. Grzegorza z Nazjanzu, że Duch Boży jest „bardzo roztropny i ogromnie czuły; jeśli odkryje rybaków, może przyciągnąć wszystkich do Chrystusa, łowiąc ich siecią słowa, jak to uczynił z Piotrem”.

tt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.