2013-06-29 19:28:40

Arkivyskupas Gintaras Grušas. Esame Šventojo Tėvo bendradarbiai


Šeštadienį, per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas buvo tarp 34 ganytojų iš viso pasaulio, kurie gavo palijų. Apie tai kalbėjome su Ganytoju.

Ką reiškia gauti palijų iš Romos vyskupo rankų, kokia šio gesto simbolika?

RealAudioMP3

Arkivyskupas G. Grušas: Pats palijus yra ženklas tos jurisdikcijos, kurią perteikia Šventasis Tėvas arkivyskupams metropolitams: mes dalyvaujame jo tarnystėje, esame jo bendradarbiai, jis mus įgalioja daryti tą darbą. Tai labai stipri visuotinės Bažnyčios patirtis: visi esame bendrystėje su Šventuoju Tėvu, dalinamės ta misija, kurią jis pats yra paveldėjęs iš Petro, o šis gavęs iš Kristaus. Tas ryšys su palijumi, kuris per naktį buvo padėtas ant apaštalo Petro kapo: mes iš tiesų esame bendradarbiai, kuriems Viešpats uždeda palijų. Palijaus avies vilna yra simbolis Gerojo Ganytojo, kuris paima aveles ant savo pečių. Bet šiomis dienomis pradedu mąstyti, kad tai yra ir tas Viešpaties jungas: palijus yra beveik jungo formos. Uždedamas, kad paskui jau galėtum arti savo dirvas. Visa ši simbolika labai gražiai sutapo su Šventojo Tėvo pamokslu, kuriame sudėlioti visi taškai.

Ta vienybė buvo jaučiama ir todėl, kad palijų gavę 34 vyskupai buvo iš viso pasaulio?

Arkivyskupas G. Grušas: Tas visuotinės Bažnyčios jausmas, kaip šiandien Šventas Tėvas pabrėžė, yra vienybė savo skirtingumuose ir man labai patiko jo pavartotas mozaikos įvaizdis: iš įvairių spalvų ir dydžio akmenėlių sudaromas gražus paveikslas. Taip ir mūsų Bažnyčioje. Taip yra Visuotinės Bažnyčios mastu, su visais kraštais ir kontinentais, bet tas pats turi vykti ir kiekvienoje vietinėje Bažnyčioje, vyskupijoje. Nes skiriasi žmonės, skiriasi parapijos. Kai ta įvairovė įsigyvena bendrystėje, tai tikras vienybės su Kristumi ir vieni su kitais ženklas.

Labai simboliška, kad dalyvavo ir Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegacija – tai suteikia dar platesnį vienybės kontekstą.

Arkivyskupas G. Grušas: Ši tradicija formuojasi, per apaštalų Petro ir Pauliaus šventę apaštalo Andriejaus įpėdinis siunčia delegaciją į Romą, per Andriejaus šventę siunčia savo atstovą. (Petras ir Andriejus) yra du broliai, kurie išgirdo Viešpaties kvietimą ir išėjo. Kai Mišių pabaigoje (popiežius ir ortodoksų delegacijos vadovas) nuėjo pasimelsti prie Petro kapo, tai rodo tą vienybės kelią, maldos kelią, prašant šventųjų, Dievo Motinos užtarimo: ne savom jėgom tą darom, bet jungiamės maldoje, kad turėtume vienybę.

Galbūt teko pasikalbėti su kitais, iš viso pasaulio atvykusiais vyskupais: kuo gyvena kitos vyskupijos, kokios aktualijos? Kokia Lietuvos situacija bendrame kontekste?

Arkivyskupas G. Grušas: Kaip tik kalbėjomės su keliais vyskupais: iš pietų Amerikos, iš šiaurės Amerikos, iš Italijos. Visur tos pačios problemos. Yra būtina evangelizuoti tikinčius. Kaip vienas vyskupas kalbėjo, reikia atgaivinti Dievo Tautos likutį, ištikimuosius, sustiprinti juos toje kovoje. Yra gyvybės klausimai, abortų klausimai, šeima, kurie visur atakuojami, medicinos išradimai, kurie kelią pavojų žmogaus orumui. Tos pačios jėgos veikia visame pasaulyje ir turime sustiprinti tikinčiuosius. Kaip šiandien sakė popiežius per pamokslą: pirmasis uždavinys yra sustiprinti tikėjimą, kad Dievo tauta galėtų atsilaikyti prieš tai, kas dedasi visame pasaulyje. Tą patį pabrėžė (Lietuvos) vyskupai Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungoje, tos pačios problemos visoje Europoje ir visame pasaulyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.