2013-06-29 09:33:40

Popiežius Pranciškus: Atsakymas Kristui turi kilti iš širdies


Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus vadovavo Mišioms Šv. Mortos namuose, kuriose dalyvavo ir 40 apaštalinių nuncijų. Komentuodamas Luko Evangeliją, kurioje Kristus klausia apaštalų: „O jūs kuo mane laikote?“ popiežius pabrėžė, kad atsakymas Kristui turi kilti iš širdies, jį turi įkvėpti meilė Viešpačiui.

„Taip pat ir mes, Viešpaties tarnai ir apaštalai, turime atsakyti, nes Viešpats mūsų klausia: „Kuo tu mane laikai?“ Ir jis paklausia daugybę kartų. O mes negalime apsimesti, kad gerai nesuprantame. „Tu esi Dievo Mesijas. Taip, aš taip skaičiau”. Su Jėzumi negalime kalbėti taip, lyg jis būtų istorinis veikėjas. Jis yra gyvas, Jis priešais mus. Šį klausimą užduoda gyvas asmuo. Ir mūsų atsakymas turi kilti iš širdies“.

Jėzus šiandien mus kviečia radikaliai pasekti apaštalų pavyzdžiu, padaryti esminį pasirinkimą, remiantis logika „viskas arba nieko“. Kad įveiktume šį kelią, mus turi apšviesti „ypatinga malonė“, turime gyventi garbindami ir mylėdami Jėzų. „Garbinti ir mylėti Jo Švenčiausiąjį Vardą. Būdami tikri, kad Jo dėka stovime ant tvirtos uolos - Jo meilės uolos. Jis mus veda. Tad remdamiesi šia meile mes jam atsakome“, - sakė popiežius.

Šventasis Tėvas paminėjo, kad kartais mes gėdijamės atsakyti į šį klausimą, nes žinome, kad mūsų viduje kažkas netvarkinga, esame nusidėję. „Tačiau būtent šiuo metu turime pasitikėti Jo meile ir atsiliepti į šį klausimą tiesiai, kaip Petras padarė prie Tiberiados ežero: „Viešpatie, tu viską žinai“. Tuo momentu, kai jaučiamės nusidėjėliai, Viešpats mus labai myli. Ir kaip paskyrė žveją Petrą savo Bažnyčios galva, taip ir mus pasitelks gėrio labui“, - sakė popiežius.

„Jis yra didingiausias! Ir kai mes garbindami ir mylėdami, jausdamiesi saugūs ant jo meilės uolos ir jo vedami tariame: „Tu esi Dievo Mesijas“, tai padės mums užtikrintai eiti į priekį, kasdien pasiimti savo Kryžių, kuris kartais sunkus. Taigi eikime pirmyn, su džiaugsmu prašydami šios malonės: leisk savo tautai, Tėve, visuomet gyventi garbinant ir mylint Tavo Švenčiausiąjį Vardą. Su pasitikėjimu, kad tu niekuomet nenustosi vesti tų, kuriuos pastatei ant savo meilės uolos“, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienio ryto Mišių homilijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.