2013-06-24 18:20:05

„Vaikų traukinys“ atvyko į Vatikaną


Sekmadienį po Viešpaties Angelo maldos Popiežius Pranciškus Vatikano geležinkelio stotyje susitiko su daugiau nei trimis šimtais vaikų, atvykusių specialiu traukiniu iš Milano. Iniciatyva, pavadinta „Vaikų traukinys, kelionė po grožio pasaulį“ - tai „Pagonių kiemo“, skatinančio dialogą su netikinčiaisiais, renginių dalis. Šią kelionę kaip „Vaikų kiemo“ iniciatyvą surengė Popiežiškoji kultūros taryba, bendradarbiaudama su Italijos geležinkeliais. Projektas skirtas supažindinti vaikus, turinčius sunkumų integruojantis į visuomenę, su vizualine komunikacija ir vaizdinės išraiškos priemonėmis lankant meno, bažnytinio kultūros paveldo objektus – ypač įvairių miestų katedras.

Traukinys, išjudėjęs iš Milano, stabtelėjęs Bolonijoje ir Florencijoje, vežė mažuosius keleivius kurių dauguma buvo 6-10 metų, bei jų auklėtojus, socialinius darbuotojus, šeimos narius į susitikimą su popiežiumi. Vaikai atvyko iš kelių Italijos miestų, tačiau jų tautybės skirtingos; daugumos jų istorija pažymėta netekčių ir skausmo.

Atvažiavę į Vatikaną, belaukdami popiežiaus, vaikai žaidė. Jam atvykus, jį iš karto apsupo dešimtys vaikų, su kuriais Šventasis Tėvas užmezgė šiltą pokalbį – lyg klebonas, juokaujantis su mažais tikinčiaisiais. Paklausęs jų, kaip sekėsi kelionė, popiežius padėkojo savo mažiesiems lankytojams ir ėmė pasakoti, kaip prabėgs jų diena Vatikane. Vaikai dovanojo popiežiui piešinius ir darbelius, kuriuos įkvėpė jų apsilankymai įvairiose katedrose. Viena trylikametė mergaitė, glausdama savo naujagimį kūdikį, įteikė popiežiui ramunių puokštelę, dedikuodama ją Mergelei Marijai.

Kelioms valandoms tylūs Vatikano sodai buvo pavirtę tikra šventiška aikšte; žaidimų sodu, linksmu ir chaotišku: vaikai linksminosi, šoko, orkestras grojo „Pulčinelą“.

„Vaikų traukinys”, pirmą kartą istorijoje atvežęs mažuosius lankytojus į Vatikano stotį pasveikinti popiežiaus, tai unikali iniciatyva. Pasak Mauro Moretti, Italijos geležinkelių bendrovės atstovo, tai vilties ir meilės traukinys, suteikęs galimybę mažiesiems pamatyti Popiežių ir susipažinti tarpusavyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.