2013-06-19 16:35:03

Popiežius Pranciškus: Veidmainystė yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią (+video)


Veidmainystė yra rimta nuodėmė, pažymėjo trečiadienio Mišių homilijoje popiežius Pranciškus. Taip sako Jėzus, „neįeinate jūs ir neleidžiate kitiems įeiti“. Tai gerumo nepažįstantys moralistai; jie nežino, kas yra gėris. Jie moralistai, aiškinantys, kad reikia daryti taip, taip ir taip. Apkrauna įsakais, tačiau be gerumo. Kaip puošeivos, apsikarę drapanomis, kitais daiktais, kad galėtų suvaidinti prakilnius, tobulus, tačiau jie neturi gerumo jausmo. Jų grožio supratimas muziejinis. Jie - intelektualai be talento, moralistai be gerumo, propaguojantys muziejinį grožį. Tai veidmainiai, kuriuos Jėzus stipriai perspėja. Tačiau tai ne viskas. Šios dienos Evangelijoje Viešpats mums kalba apie dar kitokius veidmainius, tuos, kurie naudojasi sakraliais dalykais. Viešpats kalba apie pasninką, maldą ir išmaldą, tai trys krikščioniško pamaldumo ir vidinio atsivertimo atramos, kurias Bažnyčia primena mums kasmet per Gavėnią. Taip pat šiame kelyje yra veidmainių, kurie didžiuojasi, jog laikosi pasninko, duoda išmaldą, yra pamaldūs. Aš manau, kad kai veidmainystė pradeda kėsintis į mūsų santykį su Dievu esame jau labai priartėję prie nuodėmės prieš Šventąją Dvasią. Jie nenusimano apie grožį, nenusimano apie meilę, nenusimano apie tiesą. Jie žemi, niekšingi. Gal būt tai, ką Paulius sako pirmajame skaitinyje padės mums suprati priešingą ėjimą: jis kalba apie dosnumą, apie linksmumą. Visi mes, visi krikščionys esame gundomi veidmainystės. Nes yra velnias, tai velnio sumanymas! Tačiau visi taip pat turime malonę, tą malonę, kurią gavome iš Jėzaus Kristaus: tai linksmumo malonė, didžiadvasiškumo, dosnumo malonė. Veidmainiai nežino kas linksmumas, nežino, kas dosnumas, kas didžiadvasiškumas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.