2013-06-19 16:11:38

Mišių Eucharistinėse maldose bus minimas Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos sužadėtinis šv. Juozapas


Kulto ir sakramentų kongregacija gegužės 1 d. paskelbtu dekretu nustatė, kad Romos Mišiolo II, III ir IV Eucharistinėse Maldose po Švč. Mergelės Marijos būtų paminėtas jos sužadėtinio šv. Juozapo vardas.

Dekretą pasirašė kongregacijos prefektas kard. Antonio Canizares Llovera ir sekretorius arkivysk. Arturo Roche.

Katalikų Bažnyčioje tikintieji visuomet liudijo nenutrūkstantį pamaldumą į Šventąjį Juozapą, vieną svarbiausių Bažnyčios šventųjų. Jau pal. popiežius Jonas XXIII, vykstant Antrajam Vatikano susirinkimui nustatė dekretu, kad šv. Juozapo vardas būtų paminimas senajame Romos kanone. Kulto ir Sakramentų kongregacijos dekrete pažymima, kad popiežius Benediktas XVI gavęs gausybę raštiškų prašymų iš daugelio vietovių ruošėsi juos priimti ir patenkinti, o dabar tai patvirtino popiežius Pranciškus.

Jėzaus Kristaus Motinos sužadėtinio šv. Juozapo pašaukimas būti Marijos ir Jėzaus globėju apima taip pat visą Bažnyčią. Tai pažymėjo popiežius Pranciškus iškilmingai pradėdamas savo pontifikatą kovo 19 dieną.

Juozapas globoja santūriai, nuolankiai, tyliai, tačiau nuolat ir ištikimai, taip pat ir tuomet, kai globa nesuprantama. Nuo sutuoktuvių su Marija iki dvylikmečio Jėzaus atradimo šventykloje, Juozapas su meile juos palydi kiekvieną akimirką. Jis su Marija ramybės akimirkomis ir sunkiais gyvenimo momentais, kelionėje į Betliejų, gimdymo metu, bėgime į Egiptą, ieškant sūnaus šventykloje, o taip pat Nazareto namų kasdienybėje, dirbtuvėje, kurioje jis Jėzų išmokė amato.

Juozapas gyvena savo pašaukimą būti Marijos, Jėzaus, taip pat Bažnyčios globėju, būdamas nuolat dėmesingas Dievui, jo ženklams, pasiruošęs daryti ne tai, ko pats norėtų, bet ko nori Dievas. Dievas neprašo, kad žmogus jam pastatytų namus, bet kad būtų ištikimas jo Žodžiui, jo planams; Dievas pats sau stato namus iš gyvų, Šventosios Dvasios paliestų akmenų. Juozapas yra globėjas, nes sugeba klausyti Dievo, paklūsta jam savo valia ir dėl to jis dar dėmesingesnis jo globai patikėtiems žmonėms, jis realistiškai supranta įvykių prasmę, yra dėmesingas aplinkiniams, moka priimti išmintingus sprendimus. Jame matome kaip atsiliepti į dieviškąjį pašaukimą, taip pat matome kas yra krikščioniškojo pašaukimo centras: Kristus! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.