2013-06-19 16:30:30

Audiencja ogólna: o potrzebie jedności i przezwyciężania podziałów w Kościele


Konflikty mogą nam pomóc wzrastać, jednak konflikty źle rozwiązane wprowadzają podziały, także w Kościele. Ostrzegł przed tym Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę poświęcił Kościołowi rozumianemu jako Mistyczne Ciało Chrystusa, a szczególnie jedności, jaką podkreśla ten organiczny obraz wspólnoty wierzących. W ten sposób papieskie przemówienie streszczono po polsku:

„Sobór Watykański II mówi: «Chrystus udzielając swego Ducha, ukształtował swoich braci wezwanych spośród wszystkich narodów jako swoje Mistyczne Ciało» (LG 7). Obraz ciała pomaga nam zrozumieć głęboką więź, jaka istnieje między Kościołem i Chrystusem. Kościół jest żywym organizmem, a Jezus jest jego głową. Tak jak nie można bez utraty życia oddzielić głowy od ciała, tak też nie można oddzielać Chrystusa od wspólnoty. Musimy pozwolić, aby działał w nas Jezus, aby prowadziło nas Jego Słowo, aby karmiła nas i ożywiała Jego obecność eucharystyczna, aby Jego miłość dawała nam siłę do kochania bliźniego.

Św. Paweł mówi, że podobnie jak członki ciała ludzkiego, choć są różne i liczne, tworzą jedno ciało, tak też wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, w jednym ciele (1 Kor 12,12-13). Tak więc w Kościele istnieje rozmaitość, różnorodność zadań i funkcji. Nie ma banalnej jednolitości, ale bogactwo darów rozdzielanych przez Ducha Świętego. Jest wspólnota i jedność: wszyscy współuczestniczą w tworzeniu jednego żywego ciała, głęboko związanego z Chrystusem. Jedność ta jest łaską, o którą stale musimy prosić Pana. On nas uwolni od pokusy podziału, rywalizacji i egoizmu”.

Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na problem kościelnej jedności w konkrecie relacji międzyludzkich. Ostrzegł przy tym przed pokusą obmowy, która często powoduje podziały i walki wśród wiernych:

„Podziały wśród nas, ale i podziały między wspólnotami chrześcijańskimi: ewangelikami, prawosławnymi, katolikami... Skąd te podziały? Musimy szukać jedności. Opowiem wam coś. Dzisiaj, zanim wyszedłem z domu, spotkałem się na 30-40 minut z pewnym pastorem ewangelickim. I modliliśmy się razem o jedność. Ale musimy modlić się też razem jako katolicy, a także wspólnie z innymi chrześcijanami, aby Pan dał nam jedność. Tylko jak możemy mieć jedność wśród chrześcijan, skoro nie jesteśmy do niej zdolni jako katolicy, w rodzinach... Ileż rodzin walczy ze sobą i się dzieli? Szukajcie jedności, którą jest Kościół i która przychodzi od Jezusa Chrystusa. On posyła nam Ducha Świętego, by wprowadził jedność”.

Temat kościelnej jedności powrócił także w słowie Papieża do Polaków:

„Drodzy polscy pielgrzymi, prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami Ciała Kościoła zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach (por. Rz 5,5). Z serca wam błogosławię”.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.