2013-06-18 15:56:36

Popiežius paprašė G-8 susitikimo dalyvių padėti Sirijai paskelbti paliaubas


Popiežius Pranciškus paprašė Didžiojo aštuoneto (G-8) lyderių, susirinkusių Šiaurės Airijoje į aukščiausiojo lygio susitikimą, padėti grąžinti taiką Sirijoje. Atsakydamas į susitikimui pirmininkaujančio Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono laišką, Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad pasaulio lyderių susitikimas padės Sirijai tuoj pat paskelbti pastovias paliaubas bei paskatins priešingas puses atsidėti taikos pokalbiams. Sirijos taikos klausimai yra viena iš svarbiausių Didžiojo Aštuoneto susitikimo darbotvarkėje. Popiežius priminė, kad taika reikalauja toliaregiškumo atsisakant kai kurių reikalavimų tam, kad būtų galima bendromis pastangomis sukurti labiau išbalansuotą ir teisingesnę taiką. Dar labiau taika yra būtina sąlyga siekiant apsaugoti moteris, vaikus ir kitas nekaltas aukas bei stengiantis iš naujo įveikti ypač karo aukų badmiriavimą, pažymėjo laiške popiežius.

Šventasis Tėvas, be to, kvietė pasaulio lyderius užtikrinti, kad visa politinė ir ekonominė veikla, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, būtų skirta žmogaus labui. Tokia veikla turi remtis, iš vienos pusės, kuo platesne laisve ir kūrybiškumu, individualiu kaip ir kolektyviniu, ir iš kitos, ugdyti ir užtikrinti atsakingo solidarumo įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant patiems vargingiausiems žmonėms. Ekonomikos ir politikos tikslas yra tarnauti žmonijai, pradedant nuo vargingiausių ir labiausiai pažeidžiamų žmonių, kad ir kur jie būtų, įskaitant motinos įsčias. Kiekviena ekonominė ir politinė teorija arba veiksmas turi numatyti kaip užtikrinti kiekvienam planetos gyventojui minimumą, būtiną oriam ir laisvam gyvenimui, išlaikyti šeimą, suteikti vaikams švietimą, šlovinti Dievą ir asmeniškai realizuoti savo potencialą. Tai yra pagrindas; tokios vizijos neturėjimas visą ekonominę veiklą paverčia bereikšme. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.