2013-06-14 17:07:53

Papież przyjął prymasa wspólnoty anglikańskiej. Podkreślono znaczenie modlitwy o jedność i dawania chrześcijańskiego świadectwa


Ekumeniczne znaczenie modlitwy i chrześcijańskiego świadectwa oraz potrzeba społecznego zaangażowania chrześcijan znalazły się w centrum spotkania Papieża z prymasem Wspólnoty Anglikańskiej. Abp Justin Welby przybył do Watykanu z małżonką i towarzyszącą mu delegacją, w skład której wchodzi też katolicki prymas Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie jego obecności jako świadectwa dobrych relacji katolicko-anglikańskich na szczeblu lokalnym. Wyraził wdzięczność arcybiskupowi Canterbury, że na swej intronizacji, która nastąpiła wkrótce po rozpoczęciu obecnego pontyfikatu, modlił się za nowego Biskupa Rzymu.

Franciszek pragnie kontynuować wzajemne wspieranie się modlitwą z anglikańskim prymasem. Równocześnie przyznał, że w dziejach relacji między obu Kościołami były chwile bolesne. Obecnie prowadzą one dialog teologiczny, który udało się utrzymać, mimo iż pojawiły się w nim nieprzewidziane początkowo trudności. Papież nie określił ich bliżej, ale wiadomo, że chodzi m.in. o takie kwestie, jak dopuszczenie przez anglikanów kobiet do kapłaństwa czy biskupstwa.

Ojciec Święty wyraził Kościołowi anglikańskiemu wdzięczność, że starał się zrozumieć racje, dla jakich Benedykt XVI stworzył ordynariaty dla byłych anglikanów, którzy stali się katolikami. Franciszek zwrócił uwagę, że te struktury kanoniczne pomagają poznać i docenić w świecie katolickim duchowe i liturgiczne tradycje anglikanizmu. Podkreślając znaczenie modlitwy o jedność, wskazał też na potrzebę wspólnego dawania świadectwa o wartościach chrześcijańskich. Wspomniał przy tym niedawne wystąpienie abp. Welby’ego w obronie małżeństwa.

„Modlitwa odnawiać będzie każdego dnia nasz wysiłek na drodze ku jedności, mogący wyrażać się współpracą w różnych dziedzinach codziennego życia. Wśród nich szczególne znaczenie ma świadectwo odwoływania się do Boga i szerzenia wartości chrześcijańskich wobec społeczeństwa, które zdaje się nieraz kwestionować takie podstawy życia społecznego, jak poszanowanie świętości ludzkiego życia czy stałość instytucji rodziny opartej na małżeństwie. Tę wartość ksiądz arcybiskup miał niedawno okazję przypomnieć. Jest też wysiłek na rzecz większej sprawiedliwości społecznej, by budować system gospodarczy, który służyłby człowiekowi i dobru wspólnemu. Do zadań, które mamy jako świadkowie miłości Chrystusa, należy dawanie głosu wołaniu ubogich, aby nie byli oni zdani na prawa ekonomii, która zdaje się czasem traktować człowieka jedynie jako konsumenta” – powiedział Franciszek.

Papież wspomniał też niedawny wspólny apel anglikańskiego prymasa i obecnego na dzisiejszej audiencji katolickiego arcybiskupa Westminsteru do władz brytyjskich. Wezwali oni do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii, gwarantującego bezpieczeństwo całej ludności tego kraju, w tym także wspólnot chrześcijańskich, obecnych tam od czasów starożytnych.

Do znaczenia modlitwy i dialogu nawiązał też abp Justin Welby. Podkreślił, że przedstawiciele obu wyznań mają „dawać wyraz jedności w wierze przez modlitwę i ewangelizację. Tylko wtedy, gdy świat zobaczy, że w widoczny sposób wzrasta jedność chrześcijan, przyjmie za naszym pośrednictwem Boże przesłanie pokoju i pojednania” – powiedział duchowy zwierzchnik anglikanów.

Na zakończenie spotkania Papież i abp Welby modlili się razem w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.