2013-06-11 16:29:19

Pranciškaus antradienio Mišios: „Veltui gavote, veltui duokite“ (+ video)


Antradienio ryto Mišiose popiežius Pranciškus, komentuodamas dienos Evangeliją apie tai, kaip Jėzus siuntė savo mokinius skelbti Dangaus Karalystės, daug kalbėjo apie veltumą. Tikėjimas yra veltui gaunamas ir veltui duodamas.

Evangelinis skelbimas gimsta iš veltumo, iš išgelbėjimo nuostabos ir tai, ką gavau veltui, tą turiu duoti veltui, - sakė popiežius. – Ir nuo pat pradžių taip buvo. Šventasis Petras neturėjo sąskaitos banke ir kai turėjo sumokėti mokesčius, Viešpats jį pasiuntė žvejoti, atrasti monetą sugautoje žuvyje ir su ja sumokėti. Panašiai, apaštalas Filipas, sutikęs Etiopijos karalienės Kandakės ekonomikos ministrą negalvojo: „įsteigsime organizaciją Evangelijai remti“. Ne, nesiderėjo su juo: skelbė, pakrikštijo ir patraukė toliau.

Nors Dievo Karalystė dovanojama veltui, nuo pat pradžių buvo pagunda ieškoti galios kituose dalykuose, kai būtent Evangelijos veltume yra skelbimo jėga. Tokia pagunda visada yra. Tai kelia sumaištį, skelbimas gali atrodyti prozelitizmu ir šiuo keliu nereikia eiti. Viešpats siunčia skelbti, o ne daryti prozelitais. Bažnyčia auga ne per prozelitizmą, o per trauką. O trauka kyla iš liudijimo tų, kurie veltui skelbia apie išgelbėjimo veltumą.

Viskas yra malonė, - tęsė Pranciškus. – Kokie yra ženklai, kai apaštalas išgyvena veltumą. Jų yra daug, bet galima paminėti du. Pirma, neturtas. Evangelijos skelbimas turi eiti per neturto kelią. Tai neturto liudijimas – neturiu kitokio turto, tik tą dovaną, kurią gavau iš Dievo. Šis neturtas gelbsti iš tapimo organizatoriais, verslininkais. Bažnyčios darbai, taip pat dideli ir sudėtingi, turi būti daromi, tačiau su neturtinga, o ne su investitoriaus širdimi.

Bažnyčia nėra nevyriausybinė organizacija: ji yra kai kas svarbiau, ji gimsta iš veltumo. O neturtas yra šio veltumo ženklas. Kitas ženklas yra šlovinimas, sugebėjimas šlovinti. Kai apaštalas nebegyvena veltumu, jis praranda ir sugebėjimą šlovinti. Nes šlovinimas priklauso veltumo logikai: ne prašome, o šloviname.

Neturtas ir sugebėjimas šlovinti yra ženklai, kad apaštalas gyvena veltumu. Ir kai aptinkame apaštalus, kurie nori padaryti Bažnyčią turtinga, be šlovinimo veltumo, Bažnyčia tampa nevyriausybine organizacija, pradeda senti, nebeturi gyvybės.

Prašykime šiandien Viešpaties malonės pripažinti šį veltumą: „veltui gavote, veltui duokite“. Ir eiti pirmyn evangeliniame skelbime su šiuo veltumu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.