2013-06-11 16:31:53

Kard. K. Koch Ukrainoje: visomis pastangomis siekti regimos Bažnyčių bendrystės.


Ukrainoje ekumeninę kelionę tęsia kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Pirmadienį, birželio 10d., kardinolas K. Koch skaitė pranešimą Ukrainos katalikų universitete Lvove tema „Katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo perspektyvos“. Analizuodamas katalikų ir ortodoksų pastarojo metų dialogą, ypač popiežiaus Benedikto XVI nuopelnus skatinant Jungtinės tarptautinės katalikų Bažnyčios ir ortodoksų Bažnyčios teologinės komisijos darbą, kurios didžiausias dėmesys skiriamas klausimui, visų pripažintu kaip pačiu skaudžiausiu ir raktiniu abiejų Bažnyčių santykiams: Romos vyskupo pirmumui.

Pasak Ukrainos religinės informacijos tarnybos (RISU), veikiančios prie Ukrainos katalikų Universiteto, kardinolas Koch pailiustravo esamus skirtumus paryškindamas ortodoksų ir katalikų požiūrį į Bažnyčią. Ortodoksams Bažnyčia yra kiekvienoje vietinėje Bažnyčioje, kurioje švenčiama Eucharistija, todėl kiekviena Bažnyčia yra visavertė. Tačiau pagal katalikų požiūrį, atskira Eucharistinė bendruomenė nėra visavertė Bažnyčia. Todėl, pagrindas katalikų Bažnyčiai yra atskirų Eucharistinių bendruomenių vienybė viena su kita ir su Romos vyskupu. Taigi, katalikų Bažnyčia gyvuoja bendrame vietinių Bažnyčių susiliejime į vieną visuotinę Bažnyčią.

Kardinolas taip pat įvardijo kai kuriuos ekumeninius žingsnius, kuriuos žengti turėtų tiek katalikų, tiek ortodoksų Bažnyčios. Katalikai turėtų rasti stipresnių argumentų kodėl taip svarbu Bažnyčios gyvenimui ir darbui popiežiaus pirmumas. Ortodoksai turėtų drąsiai ištirti savo pagrindinę bažnytinę problemą, t.y. nacionalinių bažnyčių autokefaliją ir jų polinkį į nacionalizmą.

Svarbiausia yra neišleisti iš žvilgsnio ekumeninio dialogo tarp katalikų ir ortodoksų tikslo, kuris bent jau iš katalikų perspektyvos gali būti vienas: regimos Bažnyčių bendrystės atkūrimas.

Kardinolo Kurto Kocho kelionė yra pirmas jo apsilankymas Ukrainoje. Išvykdamas kardinolas pripažino, kad šis vizitas yra iššūkis Ekumeniniam dialogui. Ekumeninės pastangos progresuos jei išmoksime žvelgti į save taip pat kitų akimis, jei vertinsim ne tik savo, bet ir kitų situaciją ir jei drįsime žengti naujais keliais, - sakė kardinolas, reikšdamas viltį, kad bus galima surasti naujus kelius taip pat dabartinėje nelengvoje situacijoje.

Kardinolas Koch be to pareiškė esąs tikras, kad popiežius Pranciškus labai ryškiai padės dar labiau pagilinti ekumeninį dialogą, nes puikiai pažįsta rytų apeigų tradicijas ir ekumeninę katalikų Rytų Bažnyčių ir Ortodoksų bei Rytų Bažnyčių situaciją, nes gyvendamas Argentinoje daug metų buvo atsakingas už visas rytų apeigų katalikų Bažnyčias.

Trečiadienį kardinolas Kurt Koch sugrįžta į Romą po septynių dienų kelionės Ukrainoje. (Vatikano radijas/RISU)
All the contents on this site are copyrighted ©.