2013-06-13 17:52:37

Gyvybės Evangelijos dienos programa


Romoje šeštadienį ir sekmadienį, birželio 15 ir 16, įvyks vienas iš pagrindinių Tikėjimo Metų renginių, Gyvybės Evangelijos „Evangelium Vitae“ diena, kurios šventime dalyvaus popiežius Pranciškus. Dienos, skirtos Gyvybės Evangelijos liudijimui, žmogaus asmens orumo gynimui nuo pat pradžios iki paskutinės natūralios akimirkos, tema „Tikėdami turime gyvybę“. Antradienį Vatikane buvo paskelbta „Evangelium Vitae“ dienos programa, kuri prasidės šeštadienio rytą ir tęsis iki sekmadienio popietės.

Pagrindinis programos punktas šeštadienį bus grupių piligrimystė pėsčiomis iki apaštalo šv. Petro kapo nuo 9 iki 16 val (Romos laiku). Susitikimo vieta – Šv. Petro aikštėje prie kairiojo fontano. Kol vieni eis prie Apaštalo šv. Petro kapo jo vardo bazilikoje Vatikane, kiti dalyvaus vyskupų katechezėse ir Mišiose Romos bažnyčiose. Po pietų tikintieji galės adoruoti ir atlikti išpažintį bažnyčiose Vatikano prieigose nuo 15 iki 18 val. Šeštadienio vakarą 20.30 val. – procesija su žvakėmis, kuri prasidės Via della Conciliazione gatvės pradžioje.

Sekmadienį, birželio 16 dieną, popiežius Pranciškus vadovaus Gyvybės Evangelijos dienos iškilmingoms Mišioms po atviru dangumi, Šv. Petro aikštėje. Mišių pradžia 10.30 val. Sekmadienio popietę bus tęsiama piligrimystė prie Apaštalo šv. Petro kapo, šį kartą ji bus skirta ligoniams, neįgaliesiems ir juos globojantiems žmonėms.

Piligrimystė prie Apaštalo Petro kapo pasibaigs Tikėjimo išpažinimo sukalbėjimu skirtingomis kalbomis.

Pristatydamas Gyvybės Evangelijos dienos programą ir karštai ragindamas dalyvauti dienos renginiuose, arkivyskupas Salvatore Fisichella, Naujojo evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas komunikate išreiškė viltį, kad renginyje dalyvaus tiek žmonių, kad visas pasaulis galėtų aiškiai išgirsti Jėzaus išganančiosios misijos širdies choralinį pulsavimą, pagal Evangelijos žodžius: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10).

Susitikimai šeštadienį ir sekmadienį labai svarbūs, pažymėjo kvietime arkivyskupas S. Fisichella. Tikintieji iš viso pasaulio kartu su popiežiumi bendrai galės paliudyti gyvybės šventumo vertybę: senolių, ligonių, mirštančiųjų, dar negimusiųjų, paženklintų fiziškai ir protiniai, kaip ir visų kenčiančiųjų gyvybės šventumą. Taip pat tai bus proga švęsti, remti ir drąsinti visus asmenis, kurie dosniai ryžtasi sekti Gerojo Ganytojo pėdsakais, kad galėtų pasirūpinti senolių, ligonių, negimusiųjų ir kenčiančiųjų fiziniais, emociniais, psichologiniais ir dvasiniais poreikiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.