2013-06-11 16:33:40

Šventojo Sosto stebėtojas JTO apie vaistų prieinamumą: analizei nepakanka teisinės perspektyvos


Arkivyskupas Silvano Tomasi, kuris yra nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, Žmogaus teisių tarybos sesijoje komentavo specialiojo reporterio ataskaitą apie vaistų pasiekiamumą pasaulyje.

Šventojo Sosto delegacijos nuomone, ataskaita turi trūkumų, pagrindinį akcentą teikiant teisinių sąlygų aprašymui ir mažai ką pasakant apie kitus socialinius ir politinius veiksnius, dėl kurių būtent milijonai žmonių ir negali pasiekti geros fizinės ir psichinės sveikatos būklės, nes negali gauti vaistų.

Tuo tarpu Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25-ajame skyriuje taikoma visuotinė perspektyva, kuri neapsiriboja vien teise: „Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisę į apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio“.

Ataskaitoje per mažai dėmesio pavienių asmenų ir šeimų poreikiams nuo pat prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties. Reikia integralaus, visuotinio požiūrio į vaistų pasiekiamumo problemą.

Arkivyskupas Tomasi paminėjo ir kitą specialiojo reporterio parengtos ataskaitos trūkumą: joje daug kalbama apie valstybes, kurioms privalu rūpintis savo piliečių sveikatos sąlygomis, tačiau taip pat reikėtų pripažinti nevyriausybinių organizacijų ir tikėjimo bendruomenių stiprų įsipareigojimą tiekiant žmonėms vaistus, kuriant medicininės priežiūros sąlygas, vykdant prevencijos programas. Katalikų Bažnyčiai priklauso, yra jos administruojamos per 5000 ligoninių ir per 18 000 klinikų, dažnai aptarnaujančių skurdžiausius visuomenės narius, izoliuotas ir konfliktiškas zonas, kurių vyriausybinė sveikatos apsaugos sistema nepasiekia. Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad Afrikoje nuo 30 iki 70 procentų sveikatos įstaigų priklauso tikėjimo bendruomenėms.

Vaistų pasiekiamumas yra sudėtingas klausimas, kuriam reikia visapusiškos analizės ir visų veiksnių pripažinimo, nesusiaurinant analizės iki vieno kurio veiksnio, pabrėžė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.