2013-06-10 16:27:57

Sekmadienio vidudienio malda. Dievo gailestingumas teikia gyvenimą


Birželio mėnuo tradiciškai yra skiriamas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, didžiausiai dieviškos meilės žmogiškai išraiškai. Neseniai švęsta Kristaus Širdies iškilmė suteikia akcentą visam mėnesiui. Liaudies pamaldumas vertina simbolius, o Jėzaus Širdis yra tobulas Dievo gailestingumo simbolis: ne įsivaizduotas, tačiau realus, simbolizuojantis centrą, iš kurio ištryško visos žmonijos išgelbėjimas, sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais šv. Petro aikštėje sakė popiežius Pranciškus.

Evangelijose, priminė Šventasis Tėvas, rasime ne vieną užuominą apie Jėzaus širdį. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Matą, kur pats Jėzus sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą“. Kitas labai svarbus liudijimas yra Evangelijoje pagal Joną: kai po Jėzaus mirties kareivis ietimi perveria jo širdį, ištrykšta kraujas ir vanduo, kuriuose Jonas atpažįsta atleidimą ir gyvybę.
Jėzaus gailestingumas nėra tik jausmas, yra galia, kuri teikia gyvybę ir prikelia žmogų. Apie tai kalbėjo ir sekmadienio Evangelija, pasakojusi apie tai, kaip Jėzus iš mirties prikelia vienintelį našlės sūnų.

Gyvenimas yra Dievo meilės, Dievo gailestingumo vaisius. Viešpats, - sakė popiežius Pranciškus, - visada į mus žvelgia su gailestingumu, to nepamirškime – visada į mus žvelgia su gailestingumu, laukia su gailestingumu. Neturime bijoti prie Jo prisiartinti. Jis turi gailestingą širdį. Jei parodysime savo vidines žaizdas, savo nuodėmes, jis visada atleidžia. Eikime pas Jėzų!
*
Sukalbėjus Viešpaties Angelo maldą popiežius Pranciškus priminė, kad sekmadienį Lenkijoje, Krokuvoje, palaimintosiomis buvo pripažintos dvi lenkų vienuolės: Sofia Czeska Maciejowska, pirmoje 17 amžiaus pusėje įsteigusi Palaimintosios Mergelės Marijos Apsilankymo mergelių kongregaciją, ir Margherita Lucia Szewczyk, 19-ame amžiuje įkūrusios Palaimintosios Skausmingosios Mergelės Marijos dukterų kongregaciją. „Su Bažnyčia, kuri yra Krokuvoje, kartu šloviname Viešpatį“, sakė popiežius Pranciškus, vėliau maldininkams ir Romos miesto gyventojams palinkėjęs gero sekmadienio ir gerų pietų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.