2013-06-10 16:41:05

Popiežiaus videožinia „Dešimt aikščių dešimčiai įsakymų“ akcijai


Šį savaitgalį Italijoje, Milane, buvo tęsiama „Dešimt aikščių dešimčiai įsakymų“ iniciatyva, kuria minimas Italijos Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje sąjūdžio jubiliejus ir kuri rengiama kartu su Popiežiškąją naujojo evangelizavimo taryba. Kaip jau sako pats iniciatyvos pavadinimas, tūkstančius žmonių suburiantys susitikimai vyksta aikštėse, meldžiantis ir evangelizuojant. Pirmasis šios iniciatyvos etapas vyko praėjusį rudenį, rugsėjo mėnesį, Romoje, Neapolyje ir Verenoje. Kiti etapai vyks likusiuose Italijos didžiuosiuose miestuose: Genujoje, Palerme, Florencijoje, Turine ir kt.

Tiek šį savaitgalį vykusio, tiek būsimų susitikimų dalyviams popiežius Pranciškus pasiuntė videožinią, kurioje sveikina „Dešimt aikščių dešimčiai įsakymų“ iniciatyvą, jos organizatorius ir dalyvius.

Kokią prasmę mums turi tie Dešimt Žodžių. Ką sako mūsų neramiais ir sutrikusiais laikais, kai, rodos, norima gyventi be Dievo? – klausė popiežius Pranciškus.

Dešimt Įsakymų, pasak popiežiaus, yra Dievo dovana. Žodis „įsakymas“ nėra madingas, šiandieniam žmogui atrodo negatyvus, tarsi kažkieno valia man primestų apribojimus, kurtų kliūtis. Deja, istorija, taip pat nesena, yra pažymėta tironijų, ideologijų ir logikų, kurios primetė ir pavergė, kurios neieškojo žmogaus gėrio, tačiau galios, sėkmės, pelno.

Tačiau Dešimt Įsakymų ateina iš Dievo, kuris mus sukūrė iš meilės ir kuris sudarė sąjungą su žmonija, kuris trokšta žmogaus gėrio. Pasitikėkime Juo! Dešimt Įsakymų parodo, kuriuo keliu eiti, yra tarsi „etinis kodeksas“ teisingų, žmogaus išmatavimus atitinkančių visuomenių kūrimui. Kiek pasaulyje nelygybių. Kiek maisto ir tiesos alkio. Kiek materialinio ir dvasinio skurdo kyla iš Dievo atmetimo, Jo vietoje pastatant kitus stabus. Leiskimės būti vedamais tų Dešimties Žodžių, kurie apšviečia ir orientuoja ieškančius taikos, teisingumo ir orumo.

Dešimt Įsakymų nurodo laisvės kelią, kurio pilnatvė yra Šventosios Dvasios įstatyme, įrašytame ne ant akmeninių plokščių, tačiau žmogaus širdyje. Tačiau reikia atsiminti kontekstą, kuriame Dievas, per Mozę, davė Dešimt Įsakymų. Prie Raudonosios Jūros Izraelio tauta patyrė Dievo išlaisvinimą, ištikimybę ir galią. Dievas juos padarė laisvais. O tada jiems ir visiems mums nurodė kelią, kaip išlikti laisviems.

Neturime suprasti Dešimties Įsakymų kaip laisvės apribojimų, turime juos matyti, kaip gaires į laisvę. Tai ne apribojimai, tai gairės į laisvę. Jos mums sako, kaip išvengti pavergimo, kurion mus atveda mūsų pačių susikurti stabai – tai patyrėme daug kartų istorijoje ir patiriame šiandien; jos mus moko atsiverti platesnei už materialiąją dimensijai, kaip gerbti asmenis, kaip įveikti turėjimo, pinigų, galios godulį, kaip būti garbingais ir nuoširdžiais mūsų santykiuose, kaip saugoti kūriniją. Sekti Dešimčia Įsakymų reiškia būti ištikimais sau patiems, savo giliausiai prigimčiai ir eiti link tikros laisvės, kurios Kristus išmokė savo Palaiminimuose.

Dešimt Įsakymų, tęsia popiežius Pranciškus, yra meilės įstatymas. Mozė pakilo į kalną, kad gautų iš Dievo įsakų lenteles. Jėzus ateina iš kitos pusės: Dievo Sūnus pasilenkia, nužengia į mūsų žmogiškumą, kad parodytų giliausią Dešimties Žodžių prasmę: mylėk Viešpatį visa širdimi, visa jėga ir savo artimą kaip save patį. Meilės įsakas yra visų Įsakymų gilioji prasmė. Todėl visi Įsakymai gali būti pavadinti Meilės Įsakymais. Čia yra jų širdis: iš Dievo ateina meilė, kuri mums teikia gyvenimą, kuri padeda gyventi ne kaip vergams, o kaip tikriems vaikams. Tikroji laisvė nėra mūsų egoizmo, aklų aistrų sekime, tačiau mylėjime, pasirinkime to, kas yra gera kiekvienoje situacijoje. Dešimt Įsakymų nėra himnas „ne“, yra himnas „taip“: taip Dievui, taip Meilei. Tai reiškia, kad sakau „ne“ tam, kas nėra meilė, tačiau šis „ne“ yra pasekmė to „taip“, kuris ateina iš Dievo ir mums padeda mylėti.

Atraskime iš naujo ir gyvenkime Dešimčia Dievo Žodžių. Sakykime „taip“ dešimčiai meilės kelių, ištobulintų Kristaus, kad apgintų žmogų ir vestų jį link tikros laisvės. Tegu Mergelė Marija mus lydi šiame kelyje, - linkėjo Šventasis Tėvas, perduodamas visiems savo palaiminimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.