2013-06-08 19:13:50

Matjaž Roter, obranil doktorsko tezo s področja utroque iure (kanonsko in civilno pravo)


VATIKAN (sobota, 8. junij 2013, RV) – Matjaž Roter duhovnik celjske škofije je v petek, 7. junija 2013, na Pravnem inštitutu Utriusque Iuris Papeške lateranske univerze v Rimu, uspešno obranil doktorsko disertacijo s področja pravnih ved. Ob obisku slovenskega uredništva je za Radio Vatikan predstavil svojo doktorsko tezo.

Naslov doktorskega dela se glasi: „Sporazum med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih. Primerjava s sporazumi držav nekdanje Jugoslavije“ (L’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia sulle questioni giuridiche. Comparazione con gli Accordi degli altri Stati della ex-Jugoslavia). Mentor doktorske disertacije je bil dekan fakultete za civilno pravo prof. Vincenzo Buonomo, profesor mednarodnega prava.

Delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju se študija posveti bilateralnim odnosom med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, s posebnim poudarkom na prispevku papeške diplomacije v procesu osamosvajanja Slovenije. Drugo poglavje se dotakne odnosov med državo in Cerkvijo, predvsem v luči doktrine Drugega vatikanskega koncila, Ustave Republike Slovenije in sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Tretje poglavje predstavlja srčiko doktorskega dela. Predstavljena je pot nastajanja Sporazuma o pravnih vprašanjih, podan komentar ter predstavljena vizija nadaljnjih morebitnih sporazumov. V četrtem poglavju pa je narejena pravno primerjalna študija slovenskega sporazuma s sporazumi, ki so jih sklenile tri druge države nekdanje Jugoslavije: Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Črna Gora.

Matjaž Roter, sin Branimirja in Bernarde Roter, se je rodil 24. februarja 1978 v Trbovljah. Študij teologije je opravil na mariborski enoti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Duhovniško posvečenje je prejel leta 2003 v mariborski stolnici. Do odhoda na podiplomski študij v Rim je štiri leta deloval kot župnijski kaplan v župniji Brežice ter sočasno v župniji Kapele pri Brežicah. V času študija v Rimu je najprej bil gojenec Papeškega nemškega inštituta Santa Maria dell'Anima, trenutno pa je član Papeške cerkvene (diplomatske) akademije.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.