2013-06-06 18:34:11

Popiežius susitiko su būsimais Šventojo Sosto diplomatais. „Prašau: jokio karjerizmo!“ (+video)


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios bažnytinės akademijos bendruomene. Ši jau trečią šimtmetį Romoje veikianti mokykla ruošia Šventojo Sosto diplomatus – būsimus nuncijus.

Darbui nunciatūroje, kaip ir kiekvienai kitai kunigo tarnystės rūšiai, labiausiai reikia vidinės laisvės, didelės vidinės laisvės. Bet kas gi yra vidinės laisvė? Visų pirma, - sakė popiežius Pranciškus, - reikia būti laisviems nuo savo asmeninių projektų, nuo planų kaip vykdysite savo kunigišką pašaukimą, nuo galimybės planuoti kas bus ateity. Vidinė laisvė taip pat reiškia būti laisviems nuo tos kultūros ir tos mąstysenos, iš kurios esate kilę. Tai nereiškia, kad reikėtų ją užmiršti ar jos išsižadėti, bet reiškia pareigą būti atviriems kitoms kultūroms ir žmonėms. Bet visų pirma vidinė laisvė reikalauja vengti ambicijų ir asmeninių tikslų siekimo, pripažinimų, kurių galite susilaukti bažnytinės bendruomenės viduje arba išorėje. Labiausiai jums turi rūpėti Evangelija ir misija, kuri bus jums patikėta. Buvimas laisviems nuo ambicijų ir asmeninių tikslų yra labai svarbus. Karjerizmas tai raupsai. Prašau: jokio karjerizmo!

Nėra vidinės laisvės be maldos, - toliau kalbėjo popiežius Pranciškus diplomatus rengiančioje akademijose studijuojantiems kunigams ir paminėjo šviesų prieš penkis dešimtmečius mirusio popiežiaus palaimintojo Jono XXIII pavyzdį. Jis irgi daug metų tarnavo kaip nuncijus. Baigęs nuncijaus tarnystę, paskirtas Venecijos patriarchu, savo dienoraštyje jis rašė: „Dabar savo tarnystėje aš tiesiogiai bendrauju su sielomis. Iš tiesų, aš visada maniau, kad dvasininkui vadinamoji diplomatija visada turi būti kupina sielovadinės dvasios, nes kitaip ji nieko nereikštų, pati šventa misija būtų juokinga“. Ir tai iš tiesų labai svarbu, - sakė popiežius Pranciškus. Atidžiai paklausykite: jei nunciatūroje sekretorius ar nuncijus neina šventumo keliu, bet leidžiasi įveliamas į įvairias supasaulėjimo formas, jis tampa juokingas ir visi iš jo šaiposi. Prašau: netapkite juokingi. Arba būkite šventi, arba grįžkite į vyskupijas klebonauti. Diplomatinėje tarnyboje kunigui, jo dvasiniam gyvenimui yra daug pavojų. Nebūkite juokingi. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.