2013-06-04 16:19:28

Catehism 20, cu părintele Dariusz Kowalczyk. Despre credinţa în Duhul Sfânt


(RV – 4 iunie 2013) Continuăm şirul catehezelor părintelui Dariusz Kowalczyk dedicate Catehismului Bisericii Catolice, de la a cărui publicare s-au împlinit în luna noiembrie a anului trecut 20 de ani. În emisiunea zilei, preotul profesor la Universitate Gregoriană ne vorbeşte despre credinţa în Duhul Sfânt.

• “Creştinii cred în Duhul Sfânt”. Catehismul explică: „Duhul Sfânt este una din Persoanele Sfintei Treimi, consubstanţială Tatălui şi Fiului, “care împreună cu Tată şi cu Fiul este adorat şi preamărit” (Simbolul niceno-constantinopolitan)
Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este unicul Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul” (1 Cor 12,3) Şi doar graţie Duhului Sfânt care este în noi, ne putem ruga spunând: “Abba, Tată!” (cfr. Gal 4,6).

Dumnezeu Tatăl este reprezentat uneori – potrivit unor imagini biblice – ca „Domn aşezat pe un tron înalt” (Is 6,1). A doua persoană a Preasfintei Treimi ne-a revelat chipul său în Isus Cristos, Fiul întrupat.
Dar care este chipul revelat al Duhului?

Este de remarcat că simbolurile Duhului Sfânt pe care le găsim în Biblie nu sunt reprezentări de persoane, ci porumbelul, vântul, focul, ca şi cum Duhul nu ar fi o persoană, ci mai curând o energie divină.
Nu este aşa, însă… . Dar în acest mod ne sunt revelate caracteristicile personale ale Spiritului Sfânt.

În Noul Testament, a treia Persoană dumnezeiască nu spune niciodată „eu”, nu se indică niciodată pe sine şi nu vorbeşte despre sine însuşi.
Duhul Sfânt nu-şi revelează în mod direct chipul. De fapt, Duhul Sfânt este iubirea în persoană dintre Tatăl şi Fiul. Nu există pentru sine pentru că – cum spune Sergej Bulgakov – este totul în ceilalţi, în Tatăl şi în Fiul.

Şi astfel este şi în Biserică, unde Duhul Sfânt acţionează prin intermediul persoanelor. Se poate spune de altfel că El este persoana în multe persoane. Nu vedem vântul dar putem vedea mişcarea pe care acesta o produce. Rezultatul primar cauzat de Duhul Sfânt este iubirea, iar chipul său în Biserică este cel al unei comunităţi purtătoare a roadelor iubirii.
Spiritul ni se revelează, creând comuniune între oameni”.

R.V./A.M.

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3

All the contents on this site are copyrighted ©.