2013-06-04 15:54:57

Antradienio ryto Mišių homilijoje Popiežius smerkė veidmainystę (+video)


Antradienio ryto Mišias Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje kartu su Šventuoju Tėvu koncelebravo Romoje šiomis dienomis viešintis armėnų katalikų patriarchas Nerses Bedros Tarmouni, vyskupas Fernando Vianney iš Šri Lankos, arkivyskupas Jean Louis Brugues, Vatikano apaštališkosios bibliotekos prefektas, lydimas grupės bibliotekos darbuotojų. Tarp Mišių dalyvių buvo taip pat vaikų ir paauglių apsaugos komiteto atstovai iš kelių šalių, o taip pat t. Hans Zollner SJ, vadovaujantis Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Vaikų apsaugos centrui. Kaip vėliau Vatikano radijui sakė t. Zollner, po Mišių jis turėjo progos valandėlę asmeniškai pasikalbėti su Popiežiumi ir popiežius Pranciškus jį paragino drąsiai tęsti pradėtą darbą, kurio tikslas rūpintis, kad bažnytinėje aplinkoje nesikartotų vaikų lytinio išnaudojimo atvejai.

Antradienį aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos skaitinį (Mk 12,13-17) apie fariziejų ir Erodo šalininkų Jėzui klastingai užduotą klausimą ar reikia mokėti mokesčius Romos valdžiai.

Veidmainystė, - sakė Popiežius, - tai korumpuotų, sugedusių žmonių kalba. Jie dedasi draugais, bando pataikauti, o iš tiesų yra klastingi veidmainiai. Dėl to Jėzus savo mokinius visada ragina: „Jūs sakykite: taip, jei taip, ne, jei ne“. Veidmainystė nėra tiesos kalba, nes tiesa niekur neina pati viena. Niekada. Tiesa visuomet eina su meile! Jei nėra meilės, nėra tiesos. Meilė yra pirmoji tiesa.

Pasak Popiežiaus, ir veidmainiai vadovaujasi tam tikra meilės rūšimi – meile sau patiems. Bet savimeilė – tai netikra meilė. Savimeilė, narcisizmas, visada stumia į išdavystę, į piktnaudžiavimą pasitikėjimu. Dėl to Jėzus aiškiai sako: „taip, jei taip, ne, jei ne“. Jėzus nori, kad mes sakytume tiesą su meile. Romumas ir gerumas, kurio Jėzus iš mūsų tikisi, neturi nieko bendra su pataikavimu, su tuo pasaldintu bendravimo su žmonėmis būdu.

Deja, mes visi turime silpnybių ir mums malonu klausytis kai kiti apie mus gerai kalba, - sakė Popiežius. Visiems tai patinka. Visi turime šiek tiek tuštybės. Tie sugedusieji tai puikiai žino ir jie savo saldžiu kalbėjimu nori mus padaryti silpnus. Dėl to šiandien gerai pagalvokime: kaip mes kalbame? Ar kalbėdami sakome tiesą su meile? Ar naudojame tą mandagų kalbėjimo būdą kai sakomi gražūs dalykai, bet iš tiesų taip negalvojama?

Mūsų kalbėjimas tebūnie toks kaip moko Evangelija. Prašykime Viešpatį, kad mūsų kalba būtų paprasta, kad kalbėtume kaip vaikai, kaip Dievo vaikai, kad sakytume tiesą su meile, - ragino popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.