2013-06-02 18:21:02

Popiežius Pranciškus vadovavo Švenčiausiojo Sakramento adoracijai (+video)


Sekmadienio pavakare, nuo 17 iki 18 val. Romos laiku, vyko didžioji pasaulinė Tikėjimo metų eucharistinė adoracija, tuo pačiu metu vienai valandai į vieną šlovinimo ir dėkojimo maldą subūrusi visą katalikų pasaulį. Romoje, šv. Petro bazilikoje, adoracijai vadovavo popiežius Pranciškus. Vietinėse Bažnyčiose tą pačią valandą vykusioms adoracijoms vadovavo jų ganytojai.

Šia proga jau iš anksto buvo paskelbtos dvi intencijos, kuriomis popiežiaus Pranciškus ragino kartu su juo mestis adoracijos metu. Visų pirma buvo meldžiamasi už Bažnyčią, kad būtų klusni Dievo Žodžiui ir jį ištikimai liudytų pasauliui. Buvo taip pat meldžiasi už visus pasaulyje kenčiančius, kad jie sulauktų artimo meilės.

Valandą trukusioje adoracijoje, vykusioje Šv. Petro bazilikoje, popiežiaus homilija nebuvo numatyta. Pamaldos prasidėjo giedamu Tikėjimo metų himnu. Priešais adoravimui išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą tylos akimirkos buvo perpintos trumpomis eucharistinėmis meditacijomis, kurias sukūrė pastarųjų aštuonių dešimtmečių popiežiai – Pijus XII, palaimintasis Jonas XXIII, Paulius VI, Jonas Paulius I, palaimintasis Jonas Paulius II ir Benediktas XVI. Adoracijos pabaigoje popiežius Pranciškus palaimino Švenčiausiuose Sakramentu, o prieš išsiskirstydami visi dalyviai sugiedojo antifoną Marijai „Sveika, Karaliene“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.