2013-06-02 17:15:45

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Devintinės – tai raginimas dalintis su kitais tuo ką turime (+video)


Jau praėjusį ketvirtadienį, pagal liturginį kalendorių švęstos Devintinių – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos skaitinį apie stebuklingą duonos padauginimą. Tas pačias mintis Šventasis Tėvas pakartojo ir šio sekmadienio Vidudienio maldos proga, nes daugelyje šalių Devintinės buvo nukeltos į šį sekmadienį.

Esame prie Galilėjos ežero kranto. Ateina vakaras. Jėzui rūpi paskui jį atsekusi žmonių minia. Visi jie išalkę. Ką daryti? Ir mokiniai mato problemą, dėl to jie ir sako Jėzui: „paleisk minią, tegul žmonės eina į aplinkinius kaimus ir pasirūpina maisto“. Jėzus atsako: „Tai jūs duokite jiems valgyti“. Mokiniai nustemba: „kaip gi galime pamaitinti tokią minią, juk turime tik penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis“. Bet Jėzus liepia susodinti žmones ir palaiminęs tą duoną ir žuvį, duoda mokiniams, kad išdalintų miniai. Ir visi pavalgo iki soties!

Mokiniai ne iš karto suprato. Jėzus vadovaujasi kitokia logika - meilės logika. Devintinių iškilmė – tai raginimas atsiversti ir tikėti Apvaizda, - sakė Popiežius. Tai raginimas dalintis su kitais žmonėmis tuo ką turime, net jei turime nedaug. Tai raginimas neužsidaryti savyje. Prašykime Mergelę Mariją, kad ji mums lydėtų atsivertimo kelyje, kad jos užtariami sugebėtume vis ištikimiau sekti Jėzų, kurį garbiname Eucharistijoje.

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė karą Sirijoje, trunkantį jau daugiau kaip dvejus metus; dar kartą paprašė, kad būtų paleisti visi pagrobti žmonės; dar kartą paragino melstis už taiką toje šalyje. Popiežius paminėjo ir kitus pasaulyje šiuo metu vykstančius konfliktus, įtampą kai kuriose Lotynų Amerikos valstybėse, ir prašė melstis už susitaikinimą ir taiką. Karas visada yra beprotybė, sakė Popiežius, kartodamas tai ką sekmadienio rytą sakė susitikęs su italais kariais, sužeistais taikos misijose ir su žuvusiųjų artimaisiais, kurie dalyvavo jo aukotose Mišiose. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.