2013-06-01 16:41:18

Popiežius: Papiktinimas kyla ne dėl mūsų darbų, o dėl to, kad vargšuose matome Kristaus kūną (+video)


„Bažnyčia nėra kultūros įstaiga“, tačiau „Jėzaus šeima“, - sakė popiežius Pranciškus šeštadienio ryto Mišiose, kurias aukojo Šv. Mortos namuose. Jis pabrėžė, kad krikščionys neturi gėdytis gyvendami su kryžiaus papiktinimu, ir ragino nesileisti, kad „pasaulio dvasia juos sugundytų“.

„Kokią teisę turi taip daryti?“ Popiežius Pranciškus pradėjo savo homiliją klausimu, kurį Jėzui uždavė rašto aiškintojai ir aukštieji kunigai. Jie dar kartą nori paspęsti Viešpačiui „spąstus“, kad jis suklystų. Kodėl šie žmonės buvo nusistatę prieš Jėzų? „Šiuos žmones piktino tai, kad demonai šaukė Jėzui: „Tu esi Dievo šventasis!” Tai yra priežastis, dėl ko jie piktinosi Jėzumi: „Jis yra įsikūnijęs Dievas“. Popiežius tęsė: „Ir mūsų gyvenimuose bando paspęsti spąstus“, tačiau tai, kuo „papiktina Bažnyčia, yra Žodžio Įsikūnijimo slėpinys”.

„Kiek kartų girdime: „O jūs krikščionys, būkite kiek normalesni, kaip kiti žmonės, protingesni!’ Toks gyvačių kerėtojų stilius: „Nagi, būkite tokie? normalesni, nebūkite tokie griežti..“. Tačiau už to slypi štai kas: „Tik nepradėkite pasakoti, kad Dievas tapo žmogumi!“. Žodžio Įsikūnijimas - tai yra jiems papiktinimas, kuris už to slypi! Galime užsiimti kuria tik norime socialine veikla, ir jie sakys: „O kokia gera Bažnyčia, kokius gerus socialinius darbus Bažnyčia dirba“. Tačiau jei sakysime, kad darome tai dėl to, jog šie asmenys yra Kristaus kūnas, jie pasipiktins”.

Popiežius Pranciškus priminė, kad „visiems mums yra gerai pagalvoti apie tai, kad „Bažnyčia nėra kultūrinė, religinė, ar socialinė įstaiga“: „Bažnyčia yra Jėzaus šeima. Bažnyčia išpažįsta, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, tapęs kūnu: tai papiktinimas, ir dėl to Jėzus buvo persekiojamas. Tai, ko nenorėjo sakyti Jėzus, į žodžius „Kokią teisę turi taip daryti?“, atsako aukštasis kunigas: „Galiausiai pasakyk: Tu esi Dievo Sūnus?“ – „Taip“. Ir dėl to nuteisia mirti. Tai persekiojimo esmė. Jei mes tapsime protingais krikščionimis, užsiimančiais socialine veikla, labdara, kokios bus pasekmės? Kad niekada neturėsime kankinių“.

„Prašykime Viešpaties nesigėdinti gyventi su šiuo Kryžiaus papiktinimu. Ir išminties: prašykime išminties, kad nesileistume suviliojami pasaulio dvasios, kuri visuomet mums pateiks išsilavinusius, pilietinius, gerus pasiūlymus, tačiau jie paneigia, kad Žodis tapo kūnu, Žodžio Įsikūnijimo faktą. Kuris piktina Jėzaus persekiotojus, sunaikina velnio darbus. Tebūnie taip”. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.