2013-05-28 16:59:30

Popiežius pasiuntė žinutę jaunimui: „Nepraraskite ryžto siekti aukštumų“


Popiežius Pranciškus pasiuntė žinutę jaunimui likus lygiai dviem mėnesiams iki Pasaulinės Jaunimo Dienos Rio de Žaneire (Brazilija) pagrindinio programos įvykio – jaunimo Mišių su popiežiumi liepos 28 dieną.

Brangusis jaunime, - rašo Twitterio žinutėje Pranciškus - Bažnyčia daug laukia iš jūsų ir iš jūsų dosnumo. Nepraraskite ryžto siekti aukštumų.

Popiežius Pranciškus liepos 28 dieną aukos Mišias jaunimui Rio de Žaneiro Guaratiba rajono lauke, kuriam Rio arkivyskupas Tempesta suteikė naują vardą, pavadindamas „Campus Fidei“ – „Tikėjimo laukas“. Toje pačioje vietoje Mišių išvakarėse, liepos 27 d., įvyks kitas svarbus popiežiaus kelionės Brazilijoje įvykis: jaunimo vigilija, kurioje irgi dalyvaus popiežius Pranciškus.

Arkivyskupas Tempesta pašventino „Tikėjimo lauką“ vasario 19 dieną ir ta proga pasakė, kad dabar „Tikėjimo laukas“ dar yra tuščias, tačiau per PJD visas prisipildys jaunų žmonių, kupinų minčių apie gyvenimą, teisingumą ir vertybes. Po to jie sugrįš į savo kraštus Dievo malonės pripildytomis širdimis, kad taptų naujo gyvenimo ir naujo laiko pasiuntiniais. Arkivyskupą „Tikėjimo lauko“ pašventinimo ceremonijoje lydėjo artimiausi bendradarbiai atsakingi už PJD ruošą.

PJD administracinis direktorius kun. Paulo Cezar Costa pasisakė, kad jam Guaratibos „Campus Fidei“ yra tarsi Rio jaunimo dienos dalyvių Pažadėtoji Žemė. Kunigas prisiminė, kad kai pirmą kartą atvyko pažiūrėti aikštėje vykdomų darbų jam atsivėręs vaizdas priminė biblinę sceną: Mozės, žvelgiančio į Pažadėtąją Žemę. Tikrai Dievas paskyrė šį lauką vigilijai ir uždarymo Mišioms su popiežiumi, - sakė kunigas Costa. Beje, „Campus Fidei“ yra Rio arkivyskupijos Šv. Petro parapijos teritorijoje.

Aikštės įrengimo darbai bus užbaigti birželio mėnesį, po to prasidės „Campus Fidei“ įgarsinimo ir apšvietimo bandymai. Anot kito Rio arkivyskupijos kunigo, Marcoso Williamo Bernardo, aikštėje vykstantys įrengimo darbai yra svarbūs, nes leidžia pajusti, jog tikrai šioje vietoje įvyks jaunų žmonių iš viso pasaulio susitikimas su popiežiumi! Viliamės, kad atvyksianti milžiniška minia pajus naudą iš PJD ir renginiui pasibaigus ryžtingai eis parodyti pasauliui ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, - sakė kun. Bernardo, Rio arkivyskupijos socialinių komunikacijų vikaras ir kultūrinių renginių direktorius.

Rio arkivyskupas Tempesta palaimino „Campus Fidei“ toje vietoje, kurioje statoma pakyla popiežiui. Iš jos Pranciškus matys ir kreipsis į lauke susirinkusius jaunuolius. PJD Rio de Žaneire bus masinio dalyvavimo renginys, kuriam stropiai ruošiasi Brazilijos valdžia ir Bažnyčia. „Campus Fidei“ plotas, įskaitant specialias prieigas dalyvių aptarnavimui, yra daugiau nei dvigubai didesnis už„Quattro Vientos“ vietovę Madride, kurioje įvyko paskutinioji PJD. Jaunimas iš Rio į „Campus Fidei“ turės nueiti piligriminiais keliais, nuo 6 iki 13 km. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.