2013-05-28 16:33:39

O úlohe otca a matky pri výchove detí sa bude diskutovať vo Vatikáne


Vo Vatikáne sa v stredu 29. mája uskutoční seminár na tému „Mama a otec pri výchove detí. Nedokonalá láska“. Pôjde o pokračovanie cyklu Dialógov pre rodinu, ktorý organizuje Pápežská rada pre rodinu. Počas nich sa za účasti odborníkov ako právnikov, sociológov, ekonómov, pedagógov, lekárov či psychológov zameriava na problematické otázky rodín. Zajtrajšie stretnutie predstavil predseda spomínaného dikastéria Mons. Vincenzo Paglia nasledovne: „Ľudská láska nie je nikdy dokonalá, ale rodina je školou a telocvičňou lásky, kde sa učí žiť vo vzťahu s inými, zdieľaním bohatstva rozdielov medzi pohlaviami a medzi generáciami, rešpektovaním dôstojnosti a povolaní života každého z nás, v spoločenstve a v pokoji. Rovnosť neznamená uniformitu a aj za pomoci ľudských vied je potrebné pochopiť toto bohatstvo a hodnotu rozdielu medzi pohlaviami práve pri vzdelávaní a raste detí.“
Sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte dodal, že „prítomnosť otca a matky je pre harmonický vývoj detí nevyhnutná“. Samotní rodičia by mali deťom „odovzdať všetko to, čo je potrebné nielen na materiálnej úrovni, ale tiež emocionálnej a psychosociálnej“. Obaja rodičia podľa neho vyjadrujú jedinečnosť a špecifickosť: „mama útočisko a bezpečie, otec odkaz na pravidlá a prirodzenú autoritu“. – mf –
All the contents on this site are copyrighted ©.