2013-05-28 14:35:14

Intolerans i toleransens namn bör fördömas


(28.05.2013) Vatikanens Statssekretariatet utfärdade en tweet på måndagen: "Intolerans mot kristna, i synnerhet i ’toleransens’ namn, bör offentligt fördömas." Detta tweet refererade till ett uttalande av den Heliga Stolen som framfördes av biskop Mario Toso, SDB, vid en konferens om tolerans och icke-diskriminering, som ägde rum i Tirana, i Albanien mellan den 21 och den 22 maj. Konferensen främjades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Sedan den senaste konferensen, sa biskop Toso, ”har exemplen på intolerans och diskriminering av de kristna inte minskat, utan snarare har de ökat i olika delar av OSSE-regionen."

Biskop Toso fördömde försök att skilja religiös tro från religionsutövning. Kristna, sa han, får höra att "de kan tro på vad de vill i sina egna hem eller huvuden, och i stort sett dyrka som de vill i sina egna privata kyrkor, men de kan helt enkelt inte handla i enlighet med denna tro i det offentliga rummet." Denna distinktion, fortsatte han, "är en medveten förvridning och begränsning av vad religionsfrihet egentligen innebär."

I Heliga stolens uttalande identifierade biskop Toso två specifika områden som berör intolerans mot kristna: intolerans inför kristet språkbruk, och intolerans när det gäller det kristna samvetet, i synnerhet på arbetsplatsen. Diskriminering mot kristna, sa han, "även om de är en majoritet - måste uppfattas som ett allvarligt hot mot hela samhället - och därför bör det bekämpas, som man med rätta bekämpar antisemitism och islamofobi."

Biskop Toso sa, "intolerans i toleransens namn måste namnges för vad det är och offentligt fördömas. Att förneka religiöst informerade moraliska argument en plats i det offentliga rummet är intolerant och antidemokratiskt."

Han avslutade med att säga, "När det gäller förebyggande insatser och motarbete av intolerans, diskriminering och hatbrott mot kristna, anser den Heliga stolens delegation att de bör ses i nära samband med främjandet av religionsfriheten. Rätten att tro på Gud och att utöva denna tro är en grundläggande mänsklig rättighet, en som är central för OSSE: s åtaganden."
All the contents on this site are copyrighted ©.