2013-05-26 13:42:19

„Popiežius gyvena Vatikane. Šiandien pas jus apsilankė vyskupas“ (+video)


- šiais žodžiais Romos vyskupas Pranciškus sekmadienio rytą pasveikino Šv. Elžbietos ir Šv. Zacharijo parapijiečius, kuriems aukojo Eucharistiją prie jų bažnyčios Romos vyskupijos šiauriniame pakraštyje Valle Muricana (Prima Porta) kvartale.

Šventasis Tėvas pirmą kartą apsilankė vyskupijos parapijoje po išrinkimo į Romos vyskupo sostą. Pranciškus Švč. Trejybės Sekmadienio Eucharistijai vadovavo po atviru dangumi erdviame Bažnyčios šventoriuje, suteikė Pirmąją Komuniją grupei parapijos vaikų, Mišių homilijoje su jais kalbėjosi ir tiek prieš Mišias, tiek po jų sveikino individualiai parapijos bendruomenės tikinčiuosius, nuo jauniausių iki vyriausių, ypatingą dėmesį paskirdamas neįgaliems žmonėms.

Pranciškus nėra pirmas Romos vyskupas apsilankęs šioje parapijoje, pašvęstoje Jono krikštytojo tėvams Elžbietai ir Zacharijui. Prieš kiek mažiau nei penkiolika metų tuomet naujai įsikūrusią parapiją aplankė pal. Jonas Paulius II. Tačiau tada parapijiečiai rinkdavosi Eucharistijos šventimui į garažą. Naujo mūrinio bažnyčios pastato kertinis akmuo buvo palaimintas 2007 metais. Iškilo talpi Liturgijos šventimui skirta 600 kvadratinių metų ploto mūrinė bažnyčia su 30 metų aukščio varpine.

Romos vyskupas į parapiją atskrido straigtasparniu trumpai prieš 9 val. ryto ir laiką iki Mišių paskyrė susitikimams su šeimomis, kurių naujagimiai vaikai pakrikštyti per pastaruosius vienerius metus ir su neįgaliaisiais bei ligoniais. Šventąjį Tėvą pasitiko ir visuose susitikimuose lydėjo tiek jo vikaras vyskupijoje kardinolas A. Vallini, kurį popiežius prieš keletą dienų patvirtino vikaro pareigose, tiek parapijos klebonas, iš Rumunijos kilęs kun. B. Ambarus.

Po Mišių popiežius tęsė bendravimą su parapijiečiais, pasveikino pusšimtį parapijos bendradarbių, paskui atviru džipu apvažiavo bažnyčios teritoriją, sveikindamas pakeliui gausiai susirinkusius žmones, Šv. Elžbietos ir Šv. Zacharijo parapijos, taip pat gretimų parapijų gyventojus, atvykusius iš arti pamatyti ir pasveikinti naująjį Romos vyskupą.

Prieš Mišias Romos vyskupas Pranciškus padėkojo parapijos klebonui kun. Ambarus, savo parapiją Romos vyskupijos periferijoje pavadinusiam „pirmąja Romos miesto sargyba“. Pratęsdamas klebono mintį, jog periferijos sąvoka yra ne vien neigiama, bet ir teigiama, popiežius pridūrė, jog sudėtinga tikrovė yra geriau suprantama ne iš centro, o iš periferijų.

Šventasis Tėvas pasidžiaugė gyvastinga ir jauna parapija, mažus vaikus pavadino Dievo palaiminimu, drąsino parapijiečių tarnystę ir darbus, kvietė bendradarbiauti su klebonu, drauge prašė melstis už savo vyskupą: „Nepamirškite manęs savo maldose“, - prašė Romos vyskupas Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.