2013-05-26 12:56:53

Popiežius Pranciškus: Dievo vardas Meilė


Kreipdamasis į maldininkus, sekmadienio vidudienio maldai susirinkusius į šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus pirmiausia paminėjo, kad sekmadienio rytą jis pirmą kartą kaip Romos vyskupas lankėsi vienoje šios vyskupijos parapijoje. Dėkoju Viešpačiui ir jūs prašau melstis už mano ganytojišką tarnystę šioje Romos Bažnyčioje, kuriai skirta visuotinė misija vadovauti meile, - sakė Šventasis Tėvas ir toliau kalbėjo apie šį sekmadienį minėtą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.

„Šiandien – Švenčiausiosios Trejybės sekmadienis. Velykų meto ir Sekminių šviesa kasmet mums padeda su džiaugsmu ir nuostaba atnaujinti tikėjimą, jog Dievas tai ne kažkas neapibrėžto ir abstraktaus, bet kad jis turi vardą: „Dievas yra meilė“. Tai ne sentimentali meilė ir ne emocijos, bet gyvybę teikianti Tėvo meilė, nukryžiuoto ir prisikėlusio Sūnaus meilė bei žmogų ir pasaulį atnaujinančios Šventosios Dvasios meilė. Suvokimas, kad Dievas yra meilė mus moko mylėti ir aukotis kitiems taip, kaip Jėzaus aukojosi už mus.

Švenčiausioji Trejybė – tai ne žmogaus mąstymų rezultatas, bet veidas, kuriuo pats Dievas apsireiškė; apsireiškė ne kaip iš katedros paskelbta tiesa, bet keliaudamas su žmonija, Izraelio tautos istorijoje ir ypač Jėzuje iš Nazareto. Jėzus yra Sūnus, kuris mums leido pažinti gailestingąjį Tėvą ir kuris atnešė į žemę savąjį „ugnį“, Šventąją Dvasią. Ji mus moko to, ko mes nežinome, mums vadovauja ir mus įkvepia.

Šiandien šloviname Dievą ne dėl to ypatingojo slėpinio, bet dėl Jo paties; „gėrimės didžia garbe“, kaip sako liturginis himnas. Šloviname Dievą ir jam dėkojame, nes jis yra Meilė, nes jis mus kviečia pas save, priima mus į savo bendrystės glėbį, kuris yra amžinasis gyvenimas.

Mūsų šlovę Dievui atiduokime į Mergelės Marijos rankas. Jai, nuolankiausiai tarp visų kūrinių, Kristus leido jau pasiekti žemiškos kelionės tikslą: ji jau yra Trejybės garbėje. Dėl to Motina Maria mums yra patikimos vilties žvaigždė ir paguoda, mus lydinti kelionėje. Ji yra mūsų vilties Motina, Motina, kuris mus guodžia ir lydi“.

Po vidudienio maldos, popiežius Pranciškus priminė šeštadienį Palerme vykusią 1993 m. mafijos nužudyto kunigo Juozapo Puglisi beatifikaciją. Jis buvo pavyzdingas kunigas, pasišventęs jaunimo sielovadai, auklėjęs jaunimą pagal Evangeliją ir gelbėjęs nuo nusikaltėlių pinklių. Mafija nusprendė su juo susidoroti, bet iš tiesų tai jis laimėjo kartu su priskėlusiu Kristumi. Popiežius paminėjo ir visas kitas mafijas, kurios išnaudoja žmones, paverčia vergais. Taip negali būti. Viešpats tepaskatina nusikaltėlius atsiversti. Palaimintojo kun. Puglisi liudijimas tebūna brangus pavyzdys.

Popiežius Pranciškus taip pat pasveikino kinus katalikus, kurie susirinkę Romoje meldė Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo Bažnyčiai Kinijoje. Keletą žodžių Šventasis Tėvas taip pat skyrė ligoniams ir jų globėjams, Romoje minėjusiems „Kančios palengvinimo dieną“. Šia proga šeštadienį buvo surengta ligonių ir jų globėjų Tikėjimo metų piligrimystė į šv. Petro baziliką. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.