2013-05-25 16:28:44

Popiežiaus Pranciškaus šeštadienio homilija: „Prisiartinantys prie Bažnyčios, turėtų rasti atidarytas duris, o ne tikėjimo kontrolierius“(+video)


Dienos Evangelija kalba apie Jėzų, kuris priekaištauja mokiniams, kad šie draudžia žmonėms nešti vaikučius prie Jo. Jėzus pyko, sakydamas: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite. Jų yra dangaus karalystė“. Popiežius sako: „Dievo tautos tikėjimas paprastas, galbūt be didelių teologijos aukštumų, tačiau jame slypi neklystanti teologija kylanti iš Šventosios Dvasios”. Ir paaiškina: „Jei nori sužinoti, kas yra Marija, eik pas teologą, ir jis tau paaiškins. Tačiau jei nori sužinoti, kaip Marija myli, paklausk Dievo tautos, ir ji geriau tave išmokys”.

Toliau popiežius kalbėjo apie daugelio krikščionių elgesį, kuris kartais atbaido žmones: „Pagalvokime apie geros valios krikščionis – pavyzdžiui, parapijos sekretorių. Sutikęs ateinančius sužadėtinius, kurie sako: “Norime susituokti”, vietoje to, kad gražiai priimtų, pasveikintų ir pasakytų “O, kaip puiku”, jis sako – „Gerai, sėskitės. Jei norite santuokos su Mišiomis, kainuos daugiau...“, - taip jie randa uždarytas duris. Taigi, kai šie sužadėtiniai turi galimybę atverti duris, padėkoti Dievui už savo santuoką, dažnai mes esame ne žmonių tikėjimo tarpininkai, o sergėtojai, kontrolieriai”. Popiežius pateikė ir kitą pavyzdį – į parapiją ateina jauna mergina, kuri nori pakrikštyti kūdikį, o sekretorius, uolus krikščionis, sako: „Negali jo krikštyti, nes esi neištekėjusi”. Ką randa ši jauna motina, kuri išdrįso išnešioti ir pagimdyti kūdikį? Uždaras duris. „Toks uolumas negeras. Tai tolina nuo Viešpaties, neatveria durų. Kai taip elgiamės, nepadedame žmonėms. Jėzus įsteigė septynis sakramentus, o mes tokiu elgesiu sukuriame aštuntąjį – pastoracinės muitinės sakramentą“, - sakė Popiežius.

Matydamas šiuos dalykus, Jėzus mums priekaištauja, nes Jo mylima tauta kenčia. „Galvokime šiandien apie Jėzų, kuris visuomet nori, kad mes prisiartintume prie Jo; pagalvokime apie daugybę geros valios krikščionių, kurie klysta, ir vietoj to, kad atvertų duris, jas užveria… Prašykime Viešpaties, kad visi, prisiartinantys prie Bažnyčios, rastų atviras duris, kad galėtų pažinti Jėzaus meilę. Prašykime šios malonės”, - ragino Popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.