2013-05-24 16:05:16

Popiežius Pranciškus: Padėdami pabėgėliams vykdome artimo meilės įsakymą (+video)


Penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos narius, šiomis dienomis susirinkusius paminėti šios Tarybos įkūrimo dvidešimt penktąsias metines. Sukakties proga Taryba paskelbė dokumentą, apibendrinantį Bažnyčios rūpestį pabėgėliais ir prievarta iš gimtųjų vietų iškeldintais žmonėmis.

Susitikęs su Tarybos nariais popiežius Pranciškus dar kartą kategoriškai pasmerkė prekybą žmonėmis, pavadindamas ją didžiausia visuomenių, save laikančių civilizuotomis, gėda. Visi išnaudotojai ir klientai turėtų atlikti rimtą sąžinės sąskaitą prieš save pačius ir prieš Dievą, - sakė Popiežius.

Bažnyčia yra motina ir jos motiniškas švelnumas bei artumas visų pirma skirtas tiems, kurie yra priversti bėgti iš savo šalies, gyvena atitolę nuo savo gimtosios aplinkos ir bando integruotis svetur. Krikščioniškoji atjauta, pareiga padėti kenčiantiems, reikalauja kelti aikštėn priežastis, kurios verčia žmones palikti savo gimtąsias šalis. Bažnyčia privalo būti balsas tų, kurie neturi balso, turi padėti išgirsti prislėgtųjų maldavimą.

Popiežius taip pat ragino matyti viltį pabėgėlių ir prievarta iškeldintų žmonių akyse ir širdyse. Jie tikisi geresnio rytojaus, nori megzti naujus draugystės ryšius, nori dalyvauti juos priimančių visuomenių gyvenime, nori išmokti kalbą, dirbti ir auginti savo vaikus. Aš gėriuosi drąsa tų žmonių, kurie su viltimi tiki, kad sunkumai baigsis, kad prasidės normalus gyvenimas, kad jie vėl galės džiugtis gyvenimu ir meile, - sakė Šventasis Tėvas. Visi turime padėti jiems išsaugoti gyvą šią viltį.

Popiežius taip pat paminėjo valstybių vadovų, įstatymų leidėjų, o taip pat visos tarptautinės bendruomenės pareigą ginti pabėgėlių žmogišką orumą, pasirūpinti jų pragyvenimo kokybe, bet visų pirma šalinti prievartinės migracijos priežastis, kovoti su visomis priespaudos ir vergystės formos. Priverstieji bėgti iš savo namų arba iškeldintieji prieš jų valią yra visų pirma žmonės, asmenys, kuriems reikia pagalbos ir solidarumo, bet visų pirma supratimo ir gerumo.

Mes, kaip Bažnyčia, atsiminkime, - sakė popiežius Pranciškus, - kad gydydami pabėgėlių žaizdas, gelbėdami prekybos žmonėmis aukas, vykdome Jėzaus artimo meilės įsakymą, kurį jis mums paliko, tapatindamasis su kiekvienu svetimšaliu, kenčiančiu žmogumi, smurto ir išnaudojimo auka. Turėtume dažniau pasiskaityti tas Evangelijos pagal Matą eilutes, kuriose kalbama apie paskutinįjį teismą, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.