2013-05-23 14:34:45

Veľká Británia: Biskupi k zmene v legislatíve


„Mnohí ľudia v spoločenstve viery i mimo neho sú hlboko presvedčení o tom, že štát by sa nemal pokúšať zmeniť základný význam manželstva.“ Uvádza to Konferencia biskupov Anglicka a Walesu, podľa ktorej je navrhovaná zmena týkajúca sa povolenia manželstiev aj párom rovnakého pohlavia oveľa rozsiahlejšia, ako sa môže zdať. Biskupi predstavili dokument, ktorý vypracovali katolícky prímas Vincent Nichols a arcibiskup Peter Smith po tom, ako poslanci schválili zákon o manželstvách homosexuálov. V dokumente zdôrazňujú, že s novým zákonom sa manželstvo stane inštitúciou, pre ktorú už neplatí doterajšia interpretácia, teda zodpovednosť otca a matky zostať spolu a starať sa o deti v rodine. Navrhujú tiež niekoľko zmien, ktorých cieľom je chrániť slobodu slova. Ako tvrdia, práve „predloha zákona vo svojej aktuálnej podobe predstavuje vážne riziká pre slobodu slova a náboženskú slobodu“.

Legislatívu povoľujúcu uzatváranie homosexuálnych manželstiev v Anglicku a Walese schválili poslanci dolnej komory britského parlamentu 4. februára 2013. – mf –
All the contents on this site are copyrighted ©.