2013-05-23 18:57:56

Popiežius vyskupams: Pasilenkime prie tų, kuriuos Viešpats patikėjo mūsų globai (+video)


Baigėsi pastaraisiais mėnesiais vykę Italijos vyskupų vizitai Ad limina. Šiomis dienomis Vatikane vyko Italijos vyskupų konferencijos plenarinė sesija. Šia proga popiežius Pranciškus ir visi Italijos Bažnyčios ganytojai dalyvavo ketvirtadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje, prie konfesijos altoriaus, vykusiose pamaldose, kurių svarbiausias elementas – iškilmingas Tikėjimo išpažinimas.

Šį vakarą, - kreipdamasis į Italijos ganytojus, sakė popiežius Pranciškus, - konfesijos altorius mums tampa Tiberiados ežeru, prie kurio krantų girdime nepaprastą Jėzaus ir Petro dialogą, su Apaštalui skirtu klausimu, kuris turi skambėti ir mūsų širdyse: „Ar myli mane?“. „Ar esi mano bičiulis?“. Tai klausimas, skirtas žmogui, kuris nepaisant iškilmingų pareiškimų, neatsispyrė baimei ir išsižadėjo Viešpaties. Tai klausimas, skirtas ir kiekvienam iš mūsų.

Kas tikrai myli Viešpatį, tas yra pasiruošęs viską jam atiduoti, netgi gyvybę už jį paaukoti. Tokia meilė būtina mūsų ganytojiškoje tarnystėje, - sakė Popiežius vyskupams. Vieną kartą ja užsidegę, negalime nurimti. Šią meilę nuolatos reikia gaivinti, nes nepalaikoma ji silpsta ir gali užgesti. Neveltu apaštalas Paulius ragina: „Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju“ (Apd 20,28).

Kaip žinome, dėl šito rūpesčio stokos, ganytojas atvėsta, išsiblaško, užsimiršta, pasidaro irzlus, pasiduoda karjeros pagundai, pinigų vilionėms, kompromisams su pasaulio dvasia, aptingsta, virsta funkcionieriumi, tarnautoju, kuriam labiau rūpi struktūros, organizacijos ir jis pats, o ne tikroji Dievo Tautos gerovė. Kyla grėsmė, kaip anuomet apaštalui Petrui, išsižadėti Viešpaties.

Kaip Petrą, taip ir mus gali liūdinti, kad Jėzus net tris kartus klausia to paties. Suvokimas kokia silpna mūsų valia, kaip ją sąlygoja įvairiausi vidiniai ir išoriniai veiksniai, gali mus prislėgti, netgi pastumti į netikėjimą. Viešpats tikrai nenori, kad mus užvaldytų tokie jausmai. Jais nori pasinaudoti Priešas, Velnias. Jis nori, kad mes apkarstume, kad skųstumės ir neturėtume drąsos.

Jėzus, Gerasis Ganytojas, mūsų nežemina ir nepalieka sąžinės graužatyje. Jis į mus prabyla kaip gerasis Tėvas, mus paguodžia ir pastato ant kojų, grąžina pasitikėjimą ir drąsą, iš naujo suteikia misiją.

Būti ganytojais, - sakė popiežius Pranciškus Italijos vyskupams, - reiškia kiekvieną dieną tikėti malone ir jėga, kuriomis Viešpats mus kasdien apdovanoja ir, nepaisant mūsų silpnumo, iki galo imtis atsakomybės už kaimenę, eiti jos priekyje, o kai reikia būti jos vidury, arba eiti paskui kaimenę; tai reiškia tyliai išklausyti kenčiančio žmogaus skundo, padėti žengti pirmyn baimės prislėgtajam, paketi parpuolusį, guosti ir įkvėpti drąsos. Jei dalinsimės savo tikėjimu su mažutėliais, mūsų tikėjimas stiprės. Tad meskime šalin bet kokį išdidumą ir pasilenkime prie tų, kuriuos Viešpats patikėjo mūsų globai, - ragino popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.