2013-05-22 15:32:02

Påve Franciskus: onsdagsaudiens, ”Evangelisation är kyrkans mission”


(22.05.2013) "Evangelisation är kyrkans mission, inte bara för vissa människor, men det är min, din, vår mission", sa påven Franciskus under sin allmänna onsdagaudiens idag. Påven citerade aposteln Paulus ord - "Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!" – och påminde om att "vi alla ska evangelisera, i synnerhet med våra liv".

I sina kommentarer till trosbekännelsen när vi bekänner "Jag tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka", betonade påven Franciskus att "det är Den helige ande som ger liv åt kyrkan och som ledsagar hennes steg", eftersom "utan Den helige andes närvaro och oupphörliga insatser, skulle kyrkan inte överleva och utföra uppdraget som den uppståndne Jesus har anförtrott henne, uppdraget att gå och göra alla folk till hennes lärjungar". "Evangelisationens sanna drivkraft i våra liv och i kyrkan", förklarade påven och citerade påven Paulus VI, är Den helige ande, som "i dag, liksom i den tidiga kyrkan, verkar i varje evangelisatör som låter sig fyllas och vägledas av honom".

För att evangelisera, "är det därför viktigt att vi öppnar oss inför Guds Andes verkan, utan rädsla för vad han kan begära av oss eller vart han kan leda oss". "Låt oss anförtro oss själva till Honom", uppmuntrade påven: "Han kommer att göra det möjligt för oss att leva och vittna om vår tro, och kommer att upplysa hjärtat hos dem vi möter".
All the contents on this site are copyrighted ©.