2013-05-22 16:48:17

Išrinktas naujas Pranciškonų ordino vyresnysis


Trečiadienį, gegužės 22 dieną, trisdešimt keturi Mažesniųjų brolių ordino delegatai iš viso pasaulio išrinko naują ordino vyresnįjį. Tai pranciškonas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Michael Anthony Perry Ofm.

Galima priminti, kad Mažesniųjų brolių ordinui iki šiol vadovavo t. José Rodríguez Carballo Ofm, kuris buvo išrinktas antrajai šešerius metus trunkančiai kadencijai. Tačiau popiežius Pranciškus pakvietė t. Carballo tarnauti visuotinei Bažnyčiai ir šių metų balandžio 6 dieną paskyrė Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijos sekretoriumi, nors jo, kaip pranciškonų ordino vyresniojo pareigos dar nebuvo pasibaigusios.

Tad šį trečiadienį 1954-aisiais metais gimęs t. Perry tapo 120-uoju šv. Pranciškaus Asyžiečio įpėdiniu Mažesniųjų brolių ordino vadovo pareigose.

Pasak trumpo jo biografijos štricho, t. Perry turi nemažą gyvenimišką ir akademinę patirtį. Į Mažesniųjų brolių ordiną įstojo 1977 metais, 1984 metais gavo kunigystės šventimus. Apsigynė filosofijos daktaro laipsnį iš religinės antropologijos, taip pat laipsnius teologijos, formacijos ir istorijos disciplinose.

Darbavosi pranciškonų novicų ir brolių formacijoje, dešimt metų praleido misijose Kongo Demokratinėje Respublikoje, bendradarbiavo su humanitarine „Katalikų pagalbos tarnyba“ ir su JAV vyskupų konferencija. 2008 metais buvo išrinktas savosios provincijos provincijolu, o dar po metų jau viso ordino generaliniu vikaru. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.