2013-05-21 12:37:33

Påvens budskap till mötet som markerade 1700-årsjubileet av ediktet i Milano


(21.05.2013) I ett budskap till den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus I, säger påven Franciskus att han ser fram emot "den dag då splittringen från det andra årtusendet definitivt kommer att förpassas till det förflutna." Det påvliga budskapet skickades via Vatikanens statssekreterare, kardinal Tarcisio Bertone, till den ortodoxa ledaren och medlemmarna av CCEE, eller rådet för europeiska biskopskonferenser, som organiserade ett gemensamt seminarium i Istanbul för att markera 1700 år sedan ediktet i Milano.

Seminariet som pågick mellan den 17 och den 18 maj belyste ediktet från olika religiösa perspektiv och de långtgående konsekvenserna av kejsar Konstantins dekret som fastslog religionsfrihet för de kristna i hela romarriket. Talare och delegater från hela Europa, bland annat Metropoliten Hilarion från den rysk-ortodoxa kyrkan, diskuterade även de historiska, juridiska och politiska utmaningarna för religionsfriheten på den europeiska kontinenten i dag.

I det påvliga budskapet, som lästes upp för deltagarna, stod det: "Påven Franciskus är angelägen om att Kristi lärjungars gemensamma vittnesbörd i Europa bör bidra till att sprida frälsningens goda nyheter till jordens ändar. Han uppmanar samtliga civila myndigheter, i ljuset av Konstantins historiska dekret, att respektera rätten för troende att dyrka i frihet och uttrycka sin tro offentligt. Samtidigt uppmanar han alla europeiska medborgare att erkänna den roll som kristendomen har spelat i att forma vår kultur, och att vara öppen för det fortsatta bidraget som troende kristna kan göra i detta avseende."
All the contents on this site are copyrighted ©.