2013-05-20 16:23:24

Popiežius Pranciškus: Nuolanki, tvirta ir drąsi malda daro stebuklus. (+video)


Sekminių sekmadienį Šventasis Tėvas pasiuntė žinutę paragindamas visus, kurie socialinio tinko „Twitter“ pagalba seka įvykius ir juos komentuoja, atsiverti Šventosios Dvasios veikimui: Šventoji Dvasia perkeičia ir atnaujina, kuria darną ir vienybę, dovanoja misijų drąsą ir džiaugsmą, pažymėjo popiežius Pranciškus.

Susumuodamas šeštadienį ir sekmadienį Vatikane surengtą Tikėjimo šventę, popiežius dėkojo bažnytinių sąjūdžių ir judėjimų nariams ir ragino nebijoti Šventosios Dvasios pavestos misijos:

Popiežius Pranciškus kalbėdamas prieš Vidudienio maldą sakė, kad sekmadienį atsinaujinusios Sekminės pavertė Šv. Petro aikštę „Sekminių valgomuoju kambariu“ po atviru dangumi: iš naujo patyrėme gimdančią Bažnyčią, „vieningoje maldoje su Jėzaus motina Marija (Apd 1, 14).

Popiežius padrąsino bažnytinių sąjūdžių ir judėjimų atstovus, ypač atkeliavusiuosius į Romą iš viso pasaulio, būti Bažnyčios malone ir turtu: Visuomet skleiskite Evangelijos jėgą! Nebijokite! Visuomet su džiaugsmu ir aistra puoselėkite Bažnyčios bendrystę! Prisikėlęs Viešpats visuomet tebūna su Jumis, Dievo Motina telaimina jus! Broliai seserys, dėkoju jums už meilę Bažnyčiai!

Po Mišių ir Vidudienio maldos Šventais Tėvas dar ilgai sveikinosi su Sekminių šventės dalyviais, nesitenkino apkeliauti atvirame džipe Šv. Petro aikštę; buvo išvažiavęs iš Vatikano vos ne iki pat Via della Concilliazione galo, sveikindamas ir laimindamas džiūgaujančią žmonių minią, iš kurios buvo galima išgirsti tikinčiųjų skanduojamą ne popiežiaus, o Jėzaus vardą.

*

Pirmadienį, rytmečio Mišiose, kurias kaip kasdien aukojo Šv. Mortos namų Šventosios Dvasios koplyčioje, popiežius Pranciškus kvietė tikėti maldos galia.

Turime tikėti į Jėzų ir melstis, šitaip įveikiant netikrumą ir užsidarymą, kurie yra tikėjimo stokos pasekmė, pasakė popiežius Pranciškus rytmečio Mišių homilijoje. Stebuklai įvyksta, tačiau reikia melstis. Reikia drąsios maldos, besirungiančios už tai, kad laukiamas stebuklas įvyktų. Ne prašymų maldos, ne. Tarkim, sukalbėsiu už tave „Tėve mūsų“, „Sveika Marija“ ir tada viską užmirštu. Ne, reikia drąsios maldos, tokios kaip Abraomo, kuris susirungė su Viešpačiu, kad būtų išgelbėtas miestas; tokios kaip Mozės, kuris laikė aukštai iškeltas rankas ir melsdamas Viešpatį pavargo. Melstis reikia taip, kaip daugelis žmonių, kaip daugelis, kurie tiki, kurie meldžiasi iš tikėjimo, tikrai meldžiasi. Malda daro stebuklus, tačiau turime tai įtikėti.

Nuolanki, tvirta ir drąsi malda daro stebuklus. Pats Jėzus pasakė, kad visa yra įmanoma tikintiems. Tačiau labai dažnai net tie, kurie myli Jėzų nėra linkę per daug rizikuoti savo tikėjimu ir ne iki galo pasitiki juo. Tai žmonės su užkietėjusiomis širdimis. Tai širdys, kurios neatsiveria ir nelinksta leisti Jėzui valdyti reikalų.

Manau, pažymėjo popiežius, bus graži malda jei šiandien, per visą dieną sakysime: „Tikiu, Viešpatie, padėk mano silpnam tikėjimui!“. Kai prašoma pasimelsti už visuose karuose kenčiančius žmones, už pabėgėlius ir kitų dabartinių dramatiškų situacijų paliestus žmones, darykime tai, širdimi prašykime Viešpaties, kad išklausytų, tačiau taip pat sakydami: „Tikiu, Viešpatie, padėk mano silpnam tikėjimui!“. Padarykime taip šiandien.

*

Pirmadienį Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė dvi grupes Sicilijos vyskupų, kurie vykdo vizitus „ad Limina“ Romoje prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Kitą ketvirtadienį popiežius su Italijos vyskupų konferencijos nariais Šv. Petro bazilikoje viešai ir iškilmingai išpažins tikėjimą. Apeigos Vatikano bazilikoje prasidės 18 val Romos laiku. (19 val. Lietuvoje) (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.