2013-05-20 13:43:50

Az alázatos, erős és bátor ima csodákat visz véghez


RealAudioMP3 Május 20-án, Ferenc pápa reggeli szentmiséjén, a Szent Márta Ház kápolnájában a Vatikáni Rádió néhány alkalmazottja vett részt P. Federico Lombardi SJ főigazgató kíséretében.

A mai nap liturgiája azt az evangéliumi szakaszt idézi fel (Mk 9,14-29), amikor a tanítványok nem képesek egy gyermeket meggyógyítani. Jézusnak kell közbelépnie, aki szemükre veti a jelenlévőknek hitetlenségüket. A gyermekéért segítséget kérő apának pedig azt válaszolja: „Minden lehetséges annak, aki hisz”. Ferenc pápa homíliájában megjegyezte, hogy gyakran azok is, akik szeretik Jézust, nem kockáztatnak sokat hitükben és nem hagyatkoznak teljes mértékben Jézusra.

Miért van ez a hitetlenség? – tette fel a kérdést a Szentatya. Azért, mert szívünk nem nyílik meg, bezárkózott szív, mindent ellenőrzése alatt akar tartani.

Tehát olyan szívről van szó, amely nem nyílik meg, és nem hagyja, hogy Jézus ellenőrizze. Amikor a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy ők miért nem tudták meggyógyítani az ifjút, az Úr így válaszol: „Ez a fajzat nem megy ki másképpen, mint imádság és böjtölés által”.

Mindnyájunkban van egy kis hitetlenség – tette hozzá a pápa. Szükség van erőteljes és alázatos imára, amely nyomán Jézus csodát tesz. Az ima, amely csodát, rendkívüli beavatkozást kér, foglaljon mindent magába, terjedjen ki mindenre.

Ezzel kapcsolatban a pápa elmesélt egy Argentínában történt epizódot: egy 7 éves kislány megbetegedett és az orvosok szerint közvetlen életveszélyben volt, mindössze néhány órára becsülték életét.

A kislány édesapja, egy villanyszerelő, a hit ember volt. Teljesen eszét vesztette a hír hallatán. Azonnal autóbuszra szállt és elment a 70 km-re lévő Lujan híres Mária kegyhelyére. Este 9 óra után érkezett oda, amikor már minden zárva volt. Ő azonban elkezdett imádkozni a Szűzanyához, kezével belekapaszkodva a szentély vaskerítésébe. Így imádkozott és sírt egész éjszaka.

Küzdött Istennel, hogy meggyógyuljon kislánya. Reggel 6 órakor elment a végállomásra, felszállt a buszra és körülbelül 9 órára a kórházba ért. Ott találta síró feleségét, így a legrosszabbra gondolt. „Mi történt? Nem értem, mi történt?” – kérdezte az asszonyt. „Nem tudom, jöttek az orvosok és azt mondták, hogy elmúlt a láz, jól lélegzik és nincs semmi baja! Még két napig itt tartják, de nem értik, hogy mi történt” – mondta az édesanya.

Ez még ma is megtörténik, ma is vannak csodák – folytatta homíliáját a pápa.
Azonban arra van szükség, hogy teljes szívünkkel imádkozzunk. Bátor, csodáért küzdő imára, nem afféle udvariassági imára van szükség.”Majd imádkozom érted, elmondok egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, azután elfeledkezem az egészről.

Nem: a bátor ima olyan, mint Ábrahámé, aki küzdött az Úrral, hogy megmentse a várost, olyan mint Mózesé, aki égre emelt kezekkel imádkozott az Úrhoz, mint annyi emberé, akik hittel imádkoznak szüntelenül. Az ima csodákat tesz. Ismételjük egész nap: „Uram, hiszek, segíts hitetlenségemben!”

És amikor kérik, hogy imádkozzunk annyi emberért, akik a háborúkban szenvednek, a menekültekért, ezekért a mai drámákért, imádkozzunk teljes szívünkkel az Úrhoz: „Tedd meg!” De tegyük hozzá: „Hiszek, Uram. Segíts hitetlenségemben, ami szintén benne van imámban. Ma így imádkozzunk!” – mondta hétfő reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.