2013-05-18 14:43:22

Popiežius Pranciškus: „Ne!“ dezinformacijai (+video)


Krikščionis turi įveikti pagundą kištis į kitų gyvenimus. Apkalbos ir pavydas kenkia bendruomenei. Dezinformuoja. O šmeiždami, sakydami netiesą – tiesiog žudome brolį. Tai nuodėmės, tai tas pats kaip suduoti Jėzui į veidą jo vaikų, jo brolių asmenyje. Taip šeštadienio rytą kalbėjo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į Mišių dalyvius tarp kurių buvo Romos vyskupijos seminaristai ir kelių Bažnytinių judėjimų vadovai.

Turim eiti paskui Jėzų atsisakydami klaidingų įpročių kištis į kitų žmonių gyvenimus, juos lyginti ir apkalbėti, - sakė popiežius. - Apkalbėti reiškia kenkti kitiems. Kitą žemindami manom galį save aukštinti. Pasijaučiam išdidūs, mėgaujamės tuo, tačiau įvyksta panašiai kaip su saldainiais. Iš pradžių skanu, tačiau prisirijus daug ima skaudėti pilvą. Apkalbos neduoda tau nieko gera, tačiau priveda prie destruktyvumo dvasios Bažnyčioje.

„Eik paskui mane!“ – tai labai gražus Jėzaus pasakymas, jis aiškus kaip ant delno, kupinas meilės mums. Tarsi Jis mums sakytų: Nekurkite fantazijų manydami, kad išgelbėjimą pelnysite rodydamiesi arba apkalbėdami. Išgelbėjimas yra „sekime paskui mane“. Sekti paskui Jėzų! Šiandien prašykime Jo malonės niekuomet nesikišti į kitų gyvenimus, nebūti „gerų manierų, tačiau blogų įpročių“ krikščionims, prašykime malonės sekti Jėzų, eiti Jo pėdomis, žengti Jo nueitu keliu.

Pranciškus homilijoje prisiminė šv. Teresėlės gyvenimo pavyzdį. Šventajai buvo neaišku, kodėl Jėzus vienam suteikia daug, o kitam mažai? Vyresnioji sesuo pripylusi sklidinai du skirtingo dydžio stiklus paklausė būsimos šventosios, kuris pilnesnis? Tačiau abu buvo vienodai pilni. Šitaip daro su mumis Jėzus, - sakė popiežius: - Jam nesvarbu ar tu didelis ar mažas. Jam rūpi, kad būtum pilnas Jėzaus meilės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.