2013-05-18 15:51:32

Påven förordar en reform av finansmarknaden: ”Ekonomins diktatur måste upphöra”


(18.05.2013) Påven Franciskus kräver en grundläggande reform av den internationella finansmarknaden. En oinskränkt frihet för marknaden och finansiella spekulationer, utan statliga kontroller leder till ”ett nytt, osynligt tyranni”, som skoningslöst ser till att få igenom sina egna spelregler, sade Franciskus på torsdagen i Vatikanen. Följden blir att en minoritet åtnjuter en vinst som stiger i höjden, medan flertalet människor blir fattigare.
Påven Franciskus vädjade till ansvarsfulla politiker att visa modet att åstadkomma en förändring i sin inställning. ”Endast under dessa förutsättningar är en reform av finansmarknaderna möjlig”, sade påven i sitt tal inför diplomater från Luxemburg, Botswana, Khirgisistan och medlemsstaterna Antigua och Barbuda i det Brittiska samväldet.
Utöver detta hängde påven profitbegär och konsumtionsberusning vid skampålen som de egentliga orsakerna till den rådande finanskrisen. I dag förhärskar ett slags ”penningens fetischism” och en ”ekonomins diktatur”. Det handlar helt enkelt om ”en ny dans kring guldkalven”, som skildras i Bibeln. Bakom detta förhållningssätt står ytterst ett förnekande av allt vad etik och Gud heter.
Den nuvarande finanskrisen utgör innerst inne en kris för människosynen, sade påven vidare. Människan degraderas till att bli en konsument, som förbrukar varor, och människan själv är inte längre rättesnöret för hennes handlande. I hennes ställe träder nu pengar och konsumtion som nya avgudar.
Genom skuldsättning och kredit går många länders relationer med de grundläggande ekonomiska krafterna förlorad. Medborgarna i dessa länder förlorar sin blick för sin verkliga köpkraft. Situationen förvärras ytterligare genom korruption, ”som sträcker ut sig som tentakler, liksom det egoistiska skatteundandragandet”.
Påven avvisade påståendet att solidaritet och ekonomisk framgång i grunden skulle vara oförenliga. En etik som är fri från ideologi skulle kunna återupprätta jämvikt och social ordning, vilket faktiskt skulle vara till mänsklighetens fromma.
”Påven älskar alla människor, såväl rika som fattiga”, framhöll påven Franciskus i sitt anförande. ”Han har ändå som sin plikt att påminna de rika om att i Kristi namn hjälpa, respektera och befrämja de fattiga.”
Kathpress 17.05.2013
(översättning Signum)
All the contents on this site are copyrighted ©.