2013-05-18 14:11:17

Den heliga anden 2


(15.05.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag tänkte jag tala om hur den heliga anden leder kyrkan och var och en av oss till sanningen. Jesus säger själv till sina lärjungar: den heliga anden “skall vägleda er med hela sanningen”, eftersom han själv är “sanningens ande” (jfr Joh 14:17; 15:26; 16:13).

Vi lever i ett tidevarv då många ser med misstro på sanningen. Benedictus XVI har ofta talat om relativism, alltså om tendensen att mena att ingenting är definitivt, och att anse att vad som är sant avgörs av konsensus eller av vad vi vill. Man kan fråga sig: finns verkligen Sanningen med stort ”s”? Vad är Sanningen? Kan vi lära känna den? Kan vi finna den? Jag kommer att tänka på vad den romerske ståthållaren Pontius Pilatus frågade när Jesus avslöjade för honom den djupa innebörden i sitt uppdrag: ”Vad är sanning?” (Joh 18:37,38). Pilatus förmår inte förstå att Sanningen står framnför honom. Han förmår inte se i Jesus sanningens ansikte, som är Guds ansikte. Ändå är det just vad Jesus är: Sanningen, som i den yttersta tiden “blev kött” (Joh 1:1,14), kom till oss för att vi skulle lära känna den. Sanningen är inget man griper tag om som ett föremål, sanningen är något man möter. Den är inget man äger: den är ett möte med en Person.

Men vem gör så att vi kan förstå att Jesus är sanningens Ord och Gud Faderns enfödde Son? Paulus förklarar att “ingen kan säga: ”Jesus är herre”, om han inte är fylld av den heliga anden” (1 Kor 12:3). Det är just den heliga anden, den uppståndne Kristi gåva, som gör så att vi känner igen Sanningen. Jesus beskriver den som ”hjälparen” som står vid vår sida för att stötta oss under vår vandring på väg mot kunskap. Under den sista nattvarden lovar Jesus sina lärjungar att den heliga anden skall lära dem allt och påminna om allt han sagt dem (jfr Joh 14:26).

Vad är det då som den heliga anden gör i vårt liv och i kyrkans liv för att leda oss till sanningen? Först och främst påminner den om Jesu ord och präglar in dem i de troendes hjärtan. Som Gamla testamentets profeter förkunnat, blir Guds lag nedskriven i vårt hjärta och blir i oss en princip som leder våra val och gärningar i vardagen, den blir en livsprincip. Så förverkligas Hesekiels stora profetia: ” Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. ... Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem” (36:25-27). Våra gärningar springer nämligen fram ur vårt inre. Det är just hjärtat som måste omvända sig till Gud, och den heliga anden förvandlar det, om vi öppnar oss för honom.

Jesus lovar vidare att den heliga anden skall vägleda oss “med hela sanningen” (Joh 16:13). Den leder oss inte bara till mötet med Jesus, som är Sanningens fullhet. Den leder oss också “inuti” Sanningen. Den låter oss alltså träda in i allt djupare gemenskap med Jesus och förstå det som rör Gud. Detta är inget vi kan uppnå av egna krafter. Om Gud inte lyser upp vårt inre, blir vi ytliga kristna. Kyrkans tradition säger att sanningens Ande verkar i vårt hjärta och väcker den ”känsla för tron” (sensus fidei) genom vilken, som Andra Vatikankonciliet säger, Guds folk under läroämbetets ledning bejakar osvikligt den tro som de mottagit, fördjupar den med klokt omdöme och tillämpar den allt mer i sitt liv (jfr den dogmatiska konstitutionen om kyrkan, Lumen gentium 12). Vi kan fråga oss: är jag öppen för den heliga andens gärning? Ber jag att den skall ge mig sitt ljus och göra mig mer känslig för det som rör Gud? Detta är en bön som vi bör be varje dag: ”Helige Ande, gör så att mitt hjärta öppnar sig för Guds ord, så att mitt hjärta öppnar sig för det goda, så att mitt hjärta öppnar sig för Guds skönhet varje dag”. Jag skulle vilja ställa en fråga till er alla: hur många av er ber till den heliga anden varje dag? Det är nog inte många, men vi måste tillfredsställa Jesu önskemål och be varje dag till den heliga anden för att den skall öppna vårt hjärta för Jesus.

Låt oss tänka på hur Maria “tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (Luk 2:19,51). Det är under den heliga andens inverkan som man allt mer tar emot trons ord och sanningar för att de skall bli till liv. Detta kan man lära sig av Maria: att återuppleva hennes ”ja”, hennes totala beredskap att ta emot Guds Son i sitt liv, som från den stunden förvandlas. Genom den heliga anden tar Fadern och Sonen sin boning bland oss. Vi lever i Gud och av Gud. Men livas verkligen vårt liv av Gud? Hur många andra ting prioriterar jag högre än Gud?

Vi behöver låta oss översköljas av den heliga andens ljus för att han skall leda oss in i Guds Sanning, som är vårt livs ende Herre. Så här under Trons år frågar vi oss om vi har gjort något konkret för att lära känna Kristus och trons sanningar bättre, genom att läsa och meditera över den Heliga skrift, genom att studera katekesen, genom att ihärdigt ta del av sakramenten. Men låt oss samtidigt fråga oss vad vi gör konkret för att tron verkligen skall leda vår tillvaro. Man kan inte bara vara kristen på deltid, bara i vissa stunder, omständigheter och val. Så kan man inte vara kristen, man är kristen i varje ögonblick, helt och fullt. Kristi sanning, som den heliga anden lär oss och ger oss, omfattar vårt vardagsliv för alltid och fullständigt. Låt oss anropa den heliga anden oftare för att få ledning på vägen som Kristi lärjungar. Låt oss anropa den varje dag. Jag förslår att vi varje dag anropar den heliga anden, så skall den heliga anden låta oss komma närmare Jesus Kristus.All the contents on this site are copyrighted ©.