2013-05-17 11:36:03

USA: Biskoparna säger nej till all form av mänsklig kloning efter försöket i Oregon


(17.05.2013)En mycket oroande nyhet ur många synvinklar. Detta anser amerikanska biskopar om experimentet där forskare vid Universitetet i Oregon lyckades klona mänskliga cellembryon genom att använda hudceller. Ett tekniskt framsteg av mänsklig kloning är inte ett framsteg för mänskligheten, utan det är motsatsen, skriver kardinal Sean O'Malley, ordförande för Pro-Life inom USA:s biskopskonferens i ett budskap. Han noterar att trots att nyheten har intresserat många bär experimentet som har presenterats, anser biskoparna, på många etiska skuggor. För att förverkliga experimentet har mer än 120 mänskliga embryon skapats och förstörts och att man har använt sig av många kvinnor som fått tung behandling som har äventyrat deras fertilitet.

Att skapa nya mänskliga liv i ett laboratorium enbart för att sedan förstöra dem, skriver kardinal O'Malley, är ett övergrepp som man är skyldig att anmäla även för de som inte delar Kyrkans övertygelse kring det mänskliga livet. Dessutom öppnar denna teknik vägen även för de som vill klona barn. Oavsett syftet, fastslår budskapet avslutningsvis, behandlar kloningen människan som en masskonsumtionsprodukt efter andra människors vilja och detta står i kontrast till den moraliska plikten att behandla varje familjemedlem inom mänskligheten som en unik Guds gåva och som en person med sin inneboende värdighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.