2013-05-17 16:13:02

Nu fiţi evanghelizatori trişti, ci nerăbdători de a duce bucuria lui Cristos


RV 17 mai 2013. „Îmi sunteţi deosebit de dragi pentru că voi mă ajutaţi să păstrăm în viaţă angajarea de a vesti Evanghelia în această lume”: a spus Papa Francisc primind vineri în audienţă responsabilii Operelor Pontificale Misionare, reuniţi la Roma în aceste zile cu ocazia adunării lor generale anuale. Din România a luat parte pr. Claudiu Iştoc, directorul naţional al Operelor Pontificale Misionare. A-l duce pe Cristos pretutindeni, a spus Papa în discursul său, pentru Biserică „nu este o misiune facultativă ci esenţială”.

A vesti Evanghelia este o onoare, o răspundere şi o datorie. În orizontul acestor trei cuvinte, papa Paul al VI-lea a trasat acum 50 de ani domeniul de activitate al Operelor Pontificale Misionare (OPM). Amintind convingerea predecesorului său, Papa Francisc şi-a arătat recunoştinţa specială faţă de activitatea OPM pe toate continentele:
● „Episcopul Romei este chemat să fie Păstorul nu doar al Bisericii sale particulare, dar şi al tuturor Bisericilor, pentru ca Evanghelia să fie vestită până la marginile pământului. În această îndatorire, Operele Pontificale Misionare sunt un instrument privilegiat în mâinile Papei, care este principiu şi semn al unităţii şi universalităţii Bisericii”.

Imperativul de a-l vesti pe Cristos celui care nu-l cunoaşte rămâne valabil în orice epocă a Bisericii. Este o misiune „entuziasmantă” dar „grea” în acelaşi timp, a recunoscut Sfântul Părinte, dar curajul îndeplinirii ei vine de la Dumnezeu:
● „Noi suntem chemaţi să ne deschidem tot mai mult la lucrarea Duhului Sfânt, să ne oferim toată disponibilitatea noastră pentru a fi instrumente ale îndurării lui Dumnezeu, ale blândeţii sale, ale iubirii sale faţă de orice bărbat şi femeie, mai ales faţă de cei săraci, marginalizaţi şi îndepărtaţi. Şi aceasta, pentru orice creştin, pentru toată Biserica, nu este o misiune facultativă, nu, ci una esenţială!”.

În faţa ispitei comunităţilor de a se închide în sine – şi este o tentaţie frecventă când sunt preocupate numai de propriile probleme – Papa Francisc a reînnoit îndemnul de a ţine aprins focul de la începuturi. Sfântul Părinte a încurajat astfel la educarea fiecărui creştin, încă din copilărie, la un spirit cu adevărat universal şi misionar şi, totodată, la animarea şi formarea Bisericilor prin deschiderea la dimensiunea mai vastă a misiunii de evanghelizare.
● „În acest context vă îndemn să acordaţi o atenţie specială tinerelor Biserici, care nu rareori lucrează într-un climat de dificultate, discriminare şi persecuţie, pentru a fi sprijinite şi ajutate în a da mărturie prin cuvânt şi faptă pentru Evanghelie”.

Cooperarea dintre Bisericile de veche şi cele de nouă evanghelizare a fost menţionată la începutul audienţei şi de card. Fernando Filoni, prefectul Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor. Sfântul Părinte l-a preluat în finalul discursului său, pentru a încheia din nou cu cuvintele papei Paul al VI-lea:
● „Fie ca lumea timpului nostru - care se află în căutare când cu angoasă, când cu speranţă - să primească Vestea cea bună nu de la evanghelizatori trişti şi descurajaţi, nerăbdători şi complexaţi, ci de la slujitori ai Evangheliei a căror viaţă să iradieze fervoare, care să fi primit mai întâi în ei bucuria lui Cristos, şi să accepte să-şi pună în joc propria viaţă, pentru ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie vestită şi Biserica să fie plantată în inima omenirii”.

(rv – A. De Carolis / A. D.)

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.