2013-05-16 16:15:53

Rožinis su Popiežiumi Pranciškumi gegužės 31 d. Romoje


Jau įpusėjo Marijai skirtas Gegužės mėnuo. Jis Romos vyskupijoje bus užbaigtas Rožinio pamaldomis Šv. Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi. Penktadienį, gegužės 31 dieną, kalbant Rožinio maldą šv. Petro aikštėje vyksiančioje procesijoje bus nešamas Švč. Mergelės Marijos atvaizdas. Po Rožinio maldos popiežius Pranciškus pasakys kalbą – meditaciją ir palaimins dalyvius. Įėjimas į šv. Petro aikštę ir dalyvavimas Rožinio pamaldose su popiežiumi gegužės 31 dieną bus laisvas visiems norintiesiems ir nebus tai progai skirtų bilietų.

Rožinio pamaldų skelbime Popiežiaus vikaras Vatikane kard. Angelo Comastri prisiminė tris citatas, popiežiaus Pranciškaus, pal. Jono Pauliaus II ir pal. Kalkutos Motinos Teresės, įvairiomis progomis pasisakiusių apie pasaulyje bene labiausiai paplitusios marijinės Rožinio maldos svarbą ir Dievo Motinos Marijos vaidmenį savo ir kitų gyvenimuose.

„Marija yra Motina, kuri ugdo tikrąją laisvę ir padeda įveikti dvasinę paauglystę taip, kad taptume subrendusiais tikėjimu, gebančiais imtis didžiųjų, drąsių ir galutinių sprendimų“. Tai pasakė popiežius Pranciškus Marijos Didžiojoje Bazilikoje gegužės 4 d.

Palaimintasis Jonas Paulius II dar nepraėjus porai savaičių po išrinkimo popiežiumi ir dar tik antrąjį kartą priėjęs prie savo namų lango Vidudienio maldai, buvo spalio 29-oji, Rožiniui skirtas mėnuo, pirmaisiais sveikinimo žodžiais prabilo apie savo asmeninį prisirišimą prie Rožinio. „Rožinis yra mano labiausiai pamėgta malda. Tai nuostabi malda. Ji nuostabi visų pirma savo paprastumu ir gilumu. Visi pagrindiniai Jėzaus Kristaus gyvenimo epizodai praeina pro dvasios akis besikartojančių „Sveika Marijų“ fone. Mūsų širdis kiekvienoje dešimtinėje gali aprėpti visus asmeninius, šeimos, tautos ir žmonijos gyvenimo faktus. Šitaip, paprastoji Rožinio malda ima pulsuoti žmogaus gyvenimo ritmu“, - sakė Jonas Paulius II 1978 metais, 13-ąją pontifikato dieną. Dar tą patį sekmadienį Jonas Paulius II nukeliavo į Mentorella Dievo Motinos šventovę Lacijaus kalnuose prie aukščiausiosios regiono gyvenvietės (1 200 m.). Jam šioji Marijos šventovė buvo sava. Dar prieš išrinkimą popiežiumi jis nekartą užkopdavo į šventovę pėsčiomis ir kelis kartus sugrįžo jau kaip popiežius, tačiau privačiai.

Kardinolas Comastri kvietimą į Rožinio maldą su popiežiumi Pranciškumi priminė taip pat Motiną Teresę. Palaimintoji, rodydama į iškeltoje rankoje laikomą Rožinį, ne kartą yra sakiusi: „Esu tik vargšė moteris, kuri meldžiasi. Besimeldžiant, Jėzus mano širdžiai padovanoja savo meilę, o aš einu ją dovanoti visiems pakelyje sutiktiems vargšams. Melskitės ir Jums taip bus!“.

Marijos mėnesį Romos vyskupijoje užbaigiančios Rožinio pamaldos Šv. Petro aikštėje gegužės 31 dieną prasidės 20 val. Romos laiku (21 val. Lietuvoje). Rožinio maldą trasliuos Vatikano radijas, vaizdai iš maldos susitikimo bus rodomi per šioje svetainėje esantį Vatikano radijo grotuvą "Vatican Player". (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.