2013-05-16 13:27:03

Påven: Kyrkan behöver en apostolisk iver, inte vardagsrumskristna


(16.05.2013)Kyrkan har stort behov av apostolisk iver som driver fram Jesu förkunnelse. Det underströk påve Franciskus i torsdagens morgonmässa i Santa Martakapellet. Påven varnade också för ”vardagsrumskristna” som inte vågar röra upp känslor. Vid mässan som firades tillsammans med kardinal Peter Turkson och Msgr Mario Toso, ordförande och sekreterare för "Rättvisa och fred" deltog en grupp anställda vid Vatikanradion. Denna morgon deltog vårt svenska programs fastanställda, vår programchef Charlotta Smeds, med sitt spädbarn Agnes och Wilhelm Höjer.

Hela Paulus liv var ”ett fältslag”, ett liv med många prövningar. Påve Franciskus utgick i sin predikan från folkets apostel som, sa påven, går från förföljelse till förföljelse, men han tappar inte modet. Paulus öde, underströk påven, är ett öde med många kors, men han går framåt, han ser Herren och går framåt.

Lyssna här: RealAudioMP3 Påven sa: Paulus irriterar: det är en man som med sina predikningar, sitt arbete och med sitt sätt irriterar. För att han förkunnar Jesus Kristus och förkunnandet av Jesus Kristus stör och irriterar många gånger även kristnas bekvämlighet, inte sant? Herren vill att vi alltid går framåt, mer framåt, mer framåt... Att vi inte flyr undan till ett lugnt liv eller till bräcklighet och allt sådant, eller hur? Herren.. Och Paulus, när han förkunnade Herren, irriterade. Men han gick framåt för att han hade det så kristna förhållningssättet i sig som är den apostoliska niten. Han hade just den apostoliska ivern. Han var inte en kompromissernas man. Nej! Sanningen: framåt! Jesu Kristi förkunnelse: framåt!

Visst, noterade påve Franciskus, Paulus var en eldig man. Men här handlar det inte bara om hans temperament. Det är Herren som beblandar sig i detta, i detta fältslag. Det är just Herren som driver honom att gå framåt och vittna även i Rom:

Lyssna här: RealAudioMP3 Förresten, jag tycker om att Herren bryr sig om detta stift sedan dess. Vi är priviligerade! Och den apostoliska niten är inte en entusiasm för att ha makt, för att ha något. Det är något som kommer inifrån som själva Herren vill ha av oss: kristna med apostolisk nit. Och varifrån kommer denna apostoliska nit? Den kommer från bekantskapen med Jesus Kristus. Paulus fann Jesus Kristus, han träffade Jesus Kristus, men inte med en intellektuell eller vetenskaplig bekantskap – detta är viktigt, för att detta hjälper oss – utan med den primära bekantskapen, den som kommer från hjärtat, en personlig bekantskap.

Detta är det som driver Paulus att gå framåt, att alltid förkunna Jesus. Och påven tilla: Han är alltid i trubbel, men för Jesus skull, för att dessa är konsekvenserna av att förkunna Jesus. Den apostoliska ivern, underströk påven, förstår man endast i en atmosfär av kärlek. Den apostoliska niten har något galet över sig, men en andlig galenskap, en sund galenskap. Och Paulus hade denna sunda galenskap. Påven bjöd här in de troende att be den helige Ande att han låter den apostoliska niten växa inom oss, något som inte bara får finnas i missionärer. Å andra sidan, varnade påven, finns det även i Kyrkan ljumma kristna, som inte känner för att gå framåt:

Lyssna här: RealAudioMP3 Det finns även vardagsrumskristna, eller hur? De utbildade, allt gott, men de vet inte att vara Kyrkans barn med det apostoliska förkunnandet och ivern. Idag kan vi be den helige Ande att han ger oss alla denna apostoliska iver och även att han ger oss nåden att röra upp det som är alldeles för lugnt i Kyrkan; nåden att gå framåt i Kyrkans existentiella utkanter: Kyrkan har ett stort behov av detta! Inte bara i fjärran länder, i de unga kyrkorna och bland folk som ännu inte känner Jesus Kristus, utan i staden, här i staden behövs denna Jesu Kristi förkunnelse. Så vi ber den helige Ande om denna apostoliska nitens nåd, om kristna med apostolisk nit. Och om vi irriterar: lovad vare Herren. Framåt, som Herren säger till Paulus: Var inte rädd.
All the contents on this site are copyrighted ©.