2013-05-16 11:39:01

Kejsar Konstantinjubileet: 1700-år av religionsfrihet för hela det romerska riket


(16.05.2013) Med anledning av det i december förra året påbörjade kyrkliga och civila firandet av kejsar Konstantinjubileet besöker också ortodoxins överhuvud, patriark Bartolomaios I av Konstantinopel, den norditalienska metropolen. Hans besök som börjar på tisdag bildar höjdpunkten av firandet av 1700-årsjubileet av toleransediktet i Milano. Med toleransediktet – eller ediktet i Milano – av Konstantin och den i sydöstra Europa regerande Licinius proklamerades 313 religionsfrihet för hela det romerska riket.

I en mässa i söndags sade ärkebiskopen av Milano, kardinal Angelo Scola, att den ekumeniske patriarkens besök inte är en angelägen enhet för ”eliten”. Besöket angår fastmer ”hela staden och hela Guds folk”.

Kardinal Scola underströk betydelsen av ediktet i Milano både för religionsfriheten och för ”statens sunda laicitet”. Toleransediktet var visserligen en så att säga ”misslyckad början” om man tänker på kristendomen senare proklamering som statsreligion under kejsar Theodosius. Trots detta måste man hålla fast vid, att med avtalet mellan Konstantin och Licinius för första gången i historien de båda dimensionerna religionsfrihet och statens laicitet framfördes, som har varit av en avgörande betydelse för en god organisation av det politiska samhället.

Patriarken Bartolomaios kommer till Milano på tisdag och besöker samma dag Bose i Piemont [se foto]. Den ekumeniska kommuniteten där, grundad 1965 av prior Enzo Bianchi, är en av viktigaste ”dialogbroarna” mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan.

Onsdagen den 15 maj firas klockan 11 liturgin i den ortodoxa kyrkan Santa Maria Podone. Klockan 17.30 skall Bartolomaios och kardinal Scola hålla en lectio över temat religionsfrihet. Med utgångspunkt i Jesu ord ”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32) skall patriarken och kardinalen belysa religionsfrihetens betydelse för dagens pluralistiska samhälle och då särskilt framhålla, att religionsfriheten är grunden för alla andra mänskliga frihetsrättigheter. Moderator blir den baptistiske pastorn Martin Ibarra.

På torsdagen den 16 maj skall det kl. 11 vara en ekumenisk gudstjänst i Ambrosiusbasilikan. Patriarken och kardinalen skall omväxlande kommentera ordgudstjänstens texter (Apg 26, Joh 17). Efter gudstjänsten kommer de båda kyrkoledarna att gå ner i basilikans krypta för att vörda de där bevarade relikerna av Ambrosius och de heliga Gervasius och Protasius.
Kathpress 13.05.2013
(översättning Signum)
All the contents on this site are copyrighted ©.