2013-05-16 16:43:44

Az egyháznak apostoli buzgóságra, nem szalon keresztényekre van szüksége – mondta csütörtök reggeli homíliájában Ferenc pápa


Az egyháznak nagyon nagy szüksége van az apostoli buzgóságra, amely Jézus hirdetésére ösztönöz. Ezt hangsúlyozta a pápa a Szent Márta Házban, szálláshelyének kápolnájában megtartott szentmiséjén. A Szentatya továbbá óvva intett attól, hogy szalon keresztények legyünk, akiknek nincs bátorságuk, hogy megzavarják a túlságosan nyugodt dolgokat. A szertartáson Peter Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke, valamint titkára Mario Toso érsek koncelebrált, és a vatikáni dikasztérium illetve a Vatikáni Rádió alkalmazottainak egy csoportja volt jelen.

Pál egész élete „csatatéri küzdelem” volt, tele próbatételekkel. Ferenc pápa homíliájában a Népek Apostolára összpontosított, akit életében egyik üldöztetés a másik után ért, de nem bátortalanította el. Pál sorsa tele van keresztekkel, de ő halad előre az Úrra tekintve.
Pál zavar másokat. Egy ember, aki prédikációjával, munkájával, viselkedésével zavart kelt, mert Jézus Krisztust hirdeti. Sokszor Jézus Krisztus hirdetése zavaró kényelmüknek, kényelmes, akár keresztény struktúráinknak is. Az Úr mindig azt akarja, hogy haladjunk egyre inkább előre, hogy ne meneküljünk el egy kényelmes vagy mulandó struktúrába.

Pál pedig az Urat hirdetve zavaróvá válik. De ő ment előre, mert az a nagyon keresztény viselkedés jellemezte, amit apostoli buzgalomnak nevezünk. Nem a kompromisszumok embere volt, hanem az igazságé. Jézus Krisztus hirdetése, előre! – mondta a pápa.
Ferenc pápa megállapította, hogy Szent Pál tüzes ember volt. De itt nemcsak temperamentumáról van szó. Az Úr vegyül el ebben a harctéri küzdelemben. Vagy még inkább az Úr az, aki arra ösztönzi Pált, hogy haladjon előre, tegyen tanúságot Rómában is.

Majd a Szentatya zárójelben megjegyezte: örülök, hogy az Úr aggódik ezért az egyházmegyéért attól az időtől kezdve. Igazán kivételezettek vagyunk. Az apostoli buzgóság nem a hatalomért vagy másért való lelkesedés. Belülről jön, az Úr akarja ezt tőlünk, hogy apostoli buzgalommal rendelkező keresztények legyünk. De vajon honnan származik ez az apostoli buzgalom? – tette fel a kérdést a Szentatya. Jézus Krisztus megismeréséből – válaszolta. Pál rátalált Jézus Krisztusra, találkozott Vele, de nem intellektuális vagy tudományos ismeretről van szó – ami ugyan fontos, mert segít nekünk –, hanem a szívből jövő ismeretről, a személyes találkozásról.

Ez ösztönzi Pált arra, hogy előre haladjon, és mindig hirdesse Jézust. Mindig nehézségek közé került Jézus miatt. Jézus hirdetésének ezek a következményei – állapította meg Ferenc pápa. Az apostoli buzgalmat csak a szeretet légkörében lehet megérteni. Az apostoli buzgalomban van valami őrület, de spirituális és egészséges őrület ez, ami Pált is jellemezte.
A pápa arra hívta a híveket, hogy kérjék a Szentlelket: növelje bennünk az apostoli buzgalmat, amely nemcsak a misszionáriusokat kell, hogy jellemezze. Majd figyelmeztetett, hogy az egyházban is jelen vannak a „langyos keresztények”, akik nem érzik, hogy előre kell haladni.

Vannak szalon keresztények is, akik műveltek, minden rendben van velük, csak nem vonzanak embereket az egyházhoz az igehirdetéssel és az apostoli buzgalommal. Kérjük ma a Szentlelket, hogy adja meg mindenkinek ezt az apostoli buzgóságot. Adja meg a kegyelmet, hogy meg tudjuk zavarni a túlságosan nyugodt dolgokat az egyházban és, hogy előre tudjunk haladni a létezés perifériái felé. Az egyháznak nagy szüksége van erre – mutatott rá Ferenc pápa. nemcsak távoli vidékeken, a fiatal egyházakban, azoknál a népeknél, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, hanem itt a városban, saját városunkban is szükség van Jézus Krisztus hirdetésére.

Kérjük tehát a Szentlélektől az apostoli buzgóság kegyelmét és az apostoli buzgósággal rendelkező keresztényeket. Ha zavarunk másokat ezzel, legyen áldott az Úr. Előre! Ahogy az Úr mondja Szent Pálnak: bátorság! – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.