2013-05-15 17:19:42

Katolikerna i världen ökar


(15.05.2013) Antalet katoliker i hela världen ökar - och så gör även antalet biskopar, präster, diakoner och seminarister. Däremot har antalet kvinnliga ordensmedlemmar minskat. Detta framgår av Kyrkans statistiska årsbok år 2011 som presenterades i måndags för Påve Franciskus.

Asien visar sig vara en ur religiös synpunkt livaktig kontinent. Där ökar troende och präster, även ordensmedlemmar som inte är präster, seminaristerna och tvärtemot vad som annars sker i världen också nunnorna.

Katolikerna i världen har således ökat från 1.196 miljoner år 2010 till 1.214 miljoner år 2011, vilket är en ökning med 1,5% och visar sig vara något högre än den som gäller befolkningen i världen. I Afrika har katolikerna ökat med 4,3% och befolkningen med 2,3%. Även på den asiatiska kontinenten har det registrerats en ökning av katolikerna högre än den som gäller befolkningen. I Amerika och i Europa ser man sedan en lika hög tillväxt av katoliker som av befolkningen.

Under samma tvåårsperiod har biskoparna i världen ökat från 5.104 till 5.132, vilket är en ökning med 0,55% och gäller särskilt Oceanien, +4,6% och Afrika +1%. Prästerna i världen har ökat det sista decenniet d.v.s. från 31 december 2001 till 31 december 2011 med 2,1% då de uppgick till 413.418.

De permanenta diakonerna ökar starkt både på världsnivå och på de enskilda kontinenterna och har sammanlagt ökat från 29.000 år 2001 och till omkring 41.000 tio år senare.
Också de manliga ordensmedlemmarna som inte är präster har ökat under det sista decenniet och uppgick år 2011 till drygt 55.000. Men vad gäller nunnorna registrerar man alltså en stark minskning, d.v.s. med 10%, från år 2001 till 2011, då de totalt uppgick till drygt 713.000, vilket är nästan 80.000 mindre än de var tio år tidigare. Minskningen gäller Europa, Amerika och Oceanien, medan nunnorna har ökat ansenligt i Afrika, med mer än 28% och i Asien med 18%.All the contents on this site are copyrighted ©.