2013-05-15 17:09:23

Imádkozzatok a püspökökért és a papokért, hogy lelkipásztorok és ne farkasok legyenek – kérte Ferenc pápa szerda reggeli szentmiséje során


Imádkozzatok a papokért és a püspökökért, hogy ne engedjenek a pénz és a hiúság kísértésének, hanem Isten népe szolgálatában álljanak. Így buzdított a pápa szerdán reggel a Szent Márta Ház kápolnájában megtartott szentmiséjén. A szertartáson jelen volt a Vatikáni Rádió munkatársainak egy csoportja.

Homíliájában a Szentatya az Apostolok Cselekedeteinek egy epizódjából indult ki, amelyben Pál buzdítja az efezusi egyház „időseit”, hogy vigyázzanak magukra és a nyájra, és legyenek figyelmes pásztorok a ragadozó farkasokkal szemben. Az Új Szövetség egyik legszebb lapja ez, amely telve van gyengédséggel és lelkipásztori szeretettel – hangsúlyozta a pápa. Ebben megmutatkozik a püspök és népe közötti szép kapcsolat. A püspökök és a papok az emberek szolgálatában állnak, hogy óvják, építsék és védelmezzék a népet. A szeretet és a védelem kapcsolata ez Isten és a lelkipásztor, valamint a nép és a lelkipásztor között.

A püspök nem önmagáért püspök, hanem a népért. A pap sem önmagáért pap, hanem a népért. Szolgálatukban áll, segíti növekedésüket, legelteti a nyájat és megvédi őket a farkasoktól. Szép így gondolkodni erről, amikor ezen az úton a püspöknek olyan szép a kapcsolata népével, mint Pál püspöknek sajátjaival. Amikor a pap szép kapcsolatot ápol a híveivel, szeretetet ad nekik, kialakul a szeretet közöttük, az igazi szeretet és az egyház egységessé válik – mutatott rá a Szentatya.

A püspök és a pap kapcsolata a néppel alapvető és szentségi jellegű. Szükségük van imára, mert ők is kísértésbe eshetnek. A püspököknek és a papoknak sokat kell imádkozniuk, hirdetniük kell a feltámadt Jézus Krisztust és bátran kell beszélniük az üdvösség üzenetéről. De ők is emberek és bűnösök. Melyek a püspök és a pap kísértései? – tette fel a kérdést a pápa.

Szent Ágoston Ezekiel prófétáról szólva két dolgot említ: a gazdagságot, amely fösvénységgé válhat és a hiúságot. Ezt mondja: amikor a püspök, a pap kihasználja a nyájat saját érdekében, akkor megváltozik a folyamat: nem a pap vagy a püspök van a népért, hanem a pap és a püspök elvesz a néptől. Bárányhúst eszik, kihasznál, boltot nyit és ragaszkodik a pénzhez. Fösvénnyé válik és gyakran a szimónia bűnébe esik, vagy felhasználja a gyapjút saját hiúsága céljára.

Így amikor egy pap vagy püspök a pénz után szalad, a nép nem szereti többé, ami egy fontos jel. De ő maga is rosszul végzi. Szent Pál emlékeztet, hogy két kezével dolgozott, nem volt bankszámlája, de mégis dolgozott. Amikor a püspök, a pap elindul a hiúság útján, belép a karrierizmus szellemébe. Ez nagyon rosszat tesz az egyháznak és végül nevetségessé válik, büszkélkedik, tetszeleg hatalmával. A nép ezt nem szereti. Imádkozzatok értünk, hogy szegények, alázatosak, szelídek legyünk és a nép szolgálatában álljunk – kérte a Szentatya.

Végül javasolta az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetének 28-30. versét, ahol Pál azt mondja: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.”

Elolvasva ezt a szép oldalt, imádkozzatok a püspökökért és a papokért. Nagy szükségünk van rá, hogy hűek maradhassunk, hogy olyan emberek legyünk, akik vigyáznak a nyájra és önmagukra, akiknek szíve mindig a nép felé fordul. Azért is imádkozzatok, hogy az Úr megvédjen bennünket a kísértésektől, mert ha a gazdagság, a hiúság útjára lépünk, akkor farkasokká és nem pásztorokká válunk – hangsúlyozta szerda reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.